tạm ứng

 1. Nguyễn Hà Phương

  Làm thế nào để in Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT cột tạm ứng hiển thị chi tiết theo tiểu mục rút?

  Biểu hiện: Đơn vị rút tiền tạm ứng kho bạc nhiều tiểu mục khác nhau nhưng khi in Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20c) thì số dư tạm ứng không thể hiện chi tiết tiểu mục. Nguyên nhân: Do TK 1121 chưa tích chi tiết theo Nguồn, Chương, Khoản, Mục và Tiểu mục Giải...
 2. NQAnh

  Tôi có khoản tiền đã chi tạm ứng năm trước chưa được duyệt quyết toán,tôi phải khai báo như thế nào?

  Vấn đề Khai báo khoản tiền đã chi từ tạm ứng năm trước nhưng chưa được duyệt quyết toán, để sang năm nay duyệt quyết toán. Ví dụ: Năm 202x có khoản tiền đã chi tạm ứng 50.000.000đ đến 31/12/202x vẫn chưa được duyệt quyết toán. Cách xử lý Niên độ năm 202x đã hạch toán: Nghiệp vụ chi tiền tạm...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

  Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng) Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB. Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán. 1. Hướng dẫn lập bảng kê...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc (MISA Bamboo.NET)

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 6. Lê Văn Cát Tường

  In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

  Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
 7. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  I. Đầu năm: 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử...
 8. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đầu năm đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước...
 9. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: tạm ứng dự toán cho năm sau

  1.1. Trường hợp 01: Người sử dụng (NSD) muốn số liệu phát sinh này hiển thị cụ thể trên TK 008 dự toán chi hoạt động và trên bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) tại năm được tạm ứng dự toán. Bước 01: Người sử dụng (NSD) tách tiết khoản của TK 0081 - Dự toán chi...
 10. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Vấn đề: Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi để đảm bảo các khoản đã được Kho bạc duyệt đều được lập bảng kê, thanh toán và lên báo cáo. Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ...
 11. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 12. TRINH NGUYỄN

  Làm thể nào để in báo cáo F02-1H không bị âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau

  Vấn đề: Có cách nào để khi in nhanh được báo cáo F02-1H không bị âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau khi rút tạm ứng ở một mục và thanh toán tạm ứng cho nhiều mục? Khi rút tạm ứng ở nhiều mục và thanh toán tạm ứng ở nhiều mục khác nhau? Giải pháp: - Trường hợp rút tạm ứng...
 13. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dư tạm ứng kỳ trước bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc - Cột số dư tạm ứng/ứng trước bị âm S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc - Cột Tạm ứng đã rút âm Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước - Cột số 2 - Số dư đến kỳ báo...
 14. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước: Mẫu số 02-SDPK/ĐVDT sai số

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Số liệu cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ bị âm Giải pháp: Do cách lấy số liệu của cột này theo thông tư 61/2014/TT-BTC bằng số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, Do vậy, số liệu bị âm khi trong kỳ số tạm ứng phát sinh nhỏ hơn số thanh toán trong kỳ, thường là...
 15. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách...
Top