Làm thế nào để in Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT cột tạm ứng hiển thị chi tiết theo tiểu mục rút?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Đơn vị rút tiền tạm ứng kho bạc nhiều tiểu mục khác nhau nhưng khi in Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20c) thì số dư tạm ứng không thể hiện chi tiết tiểu mục.

upload_2020-10-2_16-34-43.png


Nguyên nhân: Do TK 1121 chưa tích chi tiết theo Nguồn, Chương, Khoản, Mục và Tiểu mục

Giải pháp:
Bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Vào Danh mục/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoảnTại giao diện, nhấn đúp chuột vào Tài khoản 1121

Tích Chi tiết theo Nguồn, Chương, Khoản, Mục và Tiểu mục và nhấn Cất- Bước 2:
Mở lại Báo cáo đối chiếu kho bạc chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT (mẫu số 20c)

Khi đó báo cáo sẽ lên chi tiết theo tiểu mục rút.

upload_2020-10-2_16-35-2.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top