sai

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối tài khoản lệch nhau

  1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BC KQKD không bằng Phát sinh TK 511 trên BCĐTK Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào lũy kế số phát sinh Có các TK 511,512, đối ứng phát sinh Nợ TK 111,112,113,131... của các tháng trong kỳ báo cáo tổng hợp để ghi...
 2. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn

  Vấn đề: Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn Giải pháp: Thông tư 156 hướng dẫn luật thuế 21 về việc kê khai bổ sung file đính kèm Hương dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn I. Hóa đơn bán ra Trường hợp 1 : Hóa đơn viết, in sai hỏng 1. Hóa đơn viết, in sai...
 3. Chu Kim Anh

  Trả lương sai số tiền

  Giải pháp: Biểu hiện: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Số còn phải trả lên sai số tiền hoặc không lên số tiền Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán Nợ 334 trước thời điểm trả lương, TK 334 theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên thì Số còn phải trả trừ số tiền hạch toán Nợ 334. Hướng...
 4. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

  Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Sao lưu dữ liệu trước...
 5. Tiết Nguyễn

  Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

  Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC...
 6. Trần Mai Nhung

  Trả lương sai số tiền

  Biểu hiện: Vào Nghiệp vụ\ Tiền lương\ Trả lương. Số còn phải trả lên sai số tiền/ không lên số tiền hoặc không lên nhân viên cần trả lương, có các nguyên nhân sau: 1. Nguyên nhân 1: Có chứng từ hạch toán Nợ 334 trước thời điểm trả lương, TK 334 theo dõi chi tiết theo Đối tượng Nhân viên thì Số...
 7. Trần Mai Nhung

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên...
 8. Trần Mai Nhung

  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu

  Biểu hiện 1 : Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết...
 9. Trần Mai Nhung

  Báo cáo tồn kho bị sai số liệu

  Lưu ý: Cách kiểm tra PP tính giá xuất kho đang sử dụng: Vào Tệp/ Thông tin dữ liệu, xem tại mục "Phương pháp tính giá xuất kho" Biểu hiện 1: Giá trị tồn kho cuối kỳ bị âm với phương pháp bình quân cuối kỳ Nguyên nhân 1: Có thể do dữ liệu đang cho phép xuất quá số lượng tồn, nếu cho xuất quá...
Top