Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA

Vấn đề
: Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo.
Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện)

Trường hợp 1: Nếu sai số dư một số tài khoản Không chi tiết ví dụ như tài khoản TK 111, 133, 3331...,421...
Vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư đầu kỳ. Mở tài khoản cần sửa số dư\ Nhập lại số dư đúng: căn cứ vào số dư chuẩn trên cân đối tài khoản năm trước.


Trường hợp 2: Sai ở nhiều các TK và số dư theo dõi chi tiết: công nợ (131, 331), ngân hàng (1121,1121) số dư kho,...
  • Bước 1 : Tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước, dữ liệu được tạo có ngày bắt đầu hạch toán tương tự dữ liệu đang bị sai số dư (ví dụ: đang sai số dư đầu kỳ 2018 thì tạo dữ liệu chọn ngày bắt đầu là 01/01/2018).

  • Bước 2 : Đăng nhập vào dữ liệu mới tạo và Thực hiện xuất khẩu số dư đầu k (Lưu ý: xuất khẩu số dư đầu kỳ chỉ cần tích vào mục "Số dư đầu kỳ" chọn thời gian cả năm để xuất)

  • Bước 3 : Đăng nhập vào dữ liệu hiện tại có số dư bị Sai, thực hiện xóa số dư đầu kỳ:

- Với số dư tài khoản: vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư đầu kỳ. Vào các Tab số dư sai như: Số dư tài khoản, ngân hàng, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, Tồn kho vật tư hàng hóa, Chọn 1 mục bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.

- Với số dư CCDC : Vào phân hệ CCDC, tại Tab ghi tăng lấy dữ liệu khoản thời gian cả 2 năm tài chính. Trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN, chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã OPN, tích chuột phải chọn Xóa.

- Với số dư TSCĐ : Vào phân hệ TSCĐ, tại Tab ghi tăng lấy dữ liệu khoản thời gian cả 2 năm tài chính. Trên danh sách ghi tăng tại cột số chứng từ lọc số chứng từ là OPN, chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã OPN, tích chuột phải chọn Xóa.

- Vơi số dư Chi phí trả trước: Vào phân Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chi phí trả trước\Danh sách chi phí trả trước, Trên danh sách tại cột số Ngày ghi nhận lọc thông số ngày nhỏ hơn ngày bắt đầu tài chính (ví dụ: 01/01/2018), chọn vào 1 mã ấn tổng hợp phím Ctrl + A để bôi đen các mã , tích chuột phải chọn Xóa.

- Với số dư chi phí sản xuất dỡ dang: Vào nghiệp vụ \ Nhập số dư ban đầu, Vào Chi phí dở dang, chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.  • Bước 5: Kiểm tra lại số dư đầu kỳ sau khi nhập khẩu hoàn thành
Ghi chú:
  • Số dư đầu kỳ của TK kho và kho, TK 242 và CCDC, TK 211, 214 và TSCĐ.. là khác nhau vì vậy sau khi đã nhập khẩu xong số dư chi tiết của kho, CCDC, TSCĐ, chi phí dở dang thì phải vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư đầu kỳ\ Số dư tài khoản chọn đến các TK kho, 242, 211, 214.. để kisố tổng tiền.

  • Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo đích danh, năm 2017 đã xuất kho cho những chứng từ nhập năm 2016 nếu thực hiện theo cách này thì: Sau khi nhập khẩu lại số dư, thực hiện bảo trì dữ liệu. Khi đó chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ, kế toán nhấn mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.

  • Các đơn vị có quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn và năm 2017 có thực hiện trả tiền hoặc đối trừ chứng từ cho những hóa đơn, chứng từ công nợ năm 2016 thì vào Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn kiểm tra lại số liệu và tiến hành đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng
-----------------------------------------------------------------
Trường hợp 3: Nếu sai ở ở các TK công nợ phải thu phải trả (nhưng không theo dõi chi tiết theo từng hóa đơn), công nợ nhân viên, kho, ngân hàng thì có thể xuất nhập khẩu dữ liệu bằng execl theo hướng dẫn sau:
  • Bước 1: Đăng nhập vào dữ liệu có số dư chuẩn để xuất khẩu các báo cáo tương ứng sau ra excel, nên in các báo cáo vào ngày 31/12 :
- Số dư của công nợ phải thu: Vào Báo cáo\ Bán hàng\ Tổng hợp công nợ phải thu chọn chi tiết theo loại tiền nếu có công nợ ngoại tệ.
- Số dư của công nợ phải trả: Vào Báo cáo\ Mua hàng\ Tổng hợp công nợ phải trả chi tiết theo loại tiền nếu có công nợ ngoại tệ.
- Số dư của công nợ nhân viên: Vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Tổng hợp công nợ nhân viên.
- Số dư của vật tư hàng hóa: Vào Báo cáo/ Kho\Tổng hợp tồn kho chọn in tất cả các kho.
- Số dư của ngân hàng: Vào Báo cáo\ Ngân hàng\ Sổ chi tiết tiền gửi chọn tất cả các ngân hàng. Bỏ không nhóm các TK ngân hàng.

  • Bước 2: Đăng nhập vào dữ liệu số dư bị sai, vào Nghiệp vụ\ Nhập số dư đầu kỳ\ tích sang các tab số dư sai như ngân hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho\ chọn 1 mã bất kỳ ấn tổ hợp phím Ctrl + A để bôi đen hết tất cả các mã sau đó tích chuột phải chọn Xóa.


  • Bước 4: Kiểm tra lại số dư đầu kỳ sau khi nhập khẩu hoàn thành.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top