số dư

 1. NQAnh

  Khi nhập số dư dự toán đầu năm TK0081, phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào?

  Vấn đề Nhập số dư dự toán năm trước còn lại chuyển sang trên TK0081, khi cất phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào, vì không biết chính xác mục còn dư dự toán. Nguyên nhân: Do phần tùy chọn Nhận dự toán đang được chọn chi tiết đến Mục Cách xử lý Vào Hệ thống/ Tùy chọn Chọn Dự...
 2. NQAnh

  Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối TK bị lệch đúng bằng số chênh lệch thu chi năm trước thì làm thế nào?

  Vấn đề Xem bảng cân đối tài khoản, cột số dư đầu năm bị lệch bên Nợ với bên Có đúng bằng số chênh lệch thu/chi năm trước Nguyên nhân Chưa nhập số dư cho tài khoản 474 Cách xử lý Ví dụ: năm 202x: Số thu 2.000.000.000đ, Số chi: 1.900.000.000đ => Số chênh lệch thu chi: 100.000.000đ Thời điểm...
 3. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 152, tôi không thấy mã Vật tư mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 152 - Vật liệu, trên danh sách vật tư hiển thị không thấy có vật tư cần khai báo số dư đầu kỳ. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin vật tư trong danh mục Cách xử lý Bước 1: Khai báo thông tin Vật tư Vào Danh mục/ Chọn Vật tư/ Nhấn Thêm Khai báo hết các mã vật tư...
 4. NQAnh

  Làm thế nào để xóa nhanh được số dư chi tiết của một tài khoản?

  Vấn đề Nhập số dư cho tài khoản theo đối tượng: 311, 331 hay mục lục ngân sách (MLNS) như: 00811, 00812, 814, 815, 714, 715...xem số dư chi tiết bên trong có nhiều khoản tiền âm/ dương, làm cách nào để có thể xóa nhanh: xóa hết hoặc xóa nhiều dòng một lúc? Cách xử lý Trường hợp 1: Xóa hết tất...
 5. NQAnh

  Tôi muốn lấy lại số dư đầu kỳ từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

  Vấn đề Muốn lấy lại số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước trong trường hợp đã tách năm tài chính Ví dụ: Dữ liệu năm 2021 có số dư đầu kỳ bị sai, muốn lấy được số dư cuối ngày 31/12/2020 từ file dữ liệu năm 2020 sang (mà không muốn gõ lại số dư bằng tay) Cách xử lý Bước 1: 1. Vào Nghiệp vụ 2. Chọn...
 6. NQAnh

  Tôi không thể nhập số dư cho các TK112x thì làm như thế nào?

  Vấn đề Khi nhập số dư cho các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 mà không thể lick chuột vào bảng Nhập số dư để gõ số liệu được Nguyên nhân Các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 là các tài khoản có theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Đơn vị chưa khai báo Tài khoản ngân hàng, kho bạc trước...
 7. NQAnh

  Tôi nhập số dư đầu kỳ cho TK112x nhưng không thấy cột Quỹ như TK111 thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư cho tài khoản 1121, 1122, 1128 nhưng không thấy có cột loại quỹ như tài khoản 111, cũng muốn theo dõi được tài khoản 112x chi tiết theo loại quỹ như tài khoản 111. Nguyên nhân Các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 chưa tick chi tiết theo Qũy tiền như tài khoản 111. Cách xử...
 8. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 005, tôi không thể thêm dòng để nhập số dư thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, không thể thêm dòng để khai báo được công cụ dụng cụ cần nhập liệu Cách xử lý Bước 1: Kiểm tra xem đã khai báo thông tin phòng ban hay chưa? 1. Vào Danh mục 2. Chọn Phòng ban Trong trường hợp chưa khai báo phòng ban, thì cần...
 9. NQAnh

  Khi nhập số dư cho TK 005, tôi không thấy mã CCDC mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, trong phòng ban không thấy có CCDC nào để khai báo số tồn hoặc có hiển thị danh sách CCDC rồi nhưng không thấy mã CCDC cần khai báo. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin CCDC cần nhập số dư đầu kì Cách xử lý Bước 1: Khai báo...
 10. NQAnh

  Tôi có khoản tiền đã chi tạm ứng năm trước chưa được duyệt quyết toán,tôi phải khai báo như thế nào?

  Vấn đề Khai báo khoản tiền đã chi từ tạm ứng năm trước nhưng chưa được duyệt quyết toán, để sang năm nay duyệt quyết toán. Ví dụ: Năm 202x có khoản tiền đã chi tạm ứng 50.000.000đ đến 31/12/202x vẫn chưa được duyệt quyết toán. Cách xử lý Niên độ năm 202x đã hạch toán: Nghiệp vụ chi tiền tạm...
 11. Nguyễn Hà Phương

  Khi cất chứng từ phần mềm báo "Số dư của tài khoản <111> đến ngày..." thì làm thế nào ?

  Biểu hiện: Giải pháp: Nhấn Có để ghi sổ chứng từ và kiểm tra S11H: Sổ quỹ tiền mặt theo các bước sau: - Bước 1: Vào Báo cáo/Tiền mặt, tiền gửi/ S11H: Sổ quỹ tiền mặt Lưu ý : Cách chọn tham số : Thời gian trên báo cáo là thời gian đến ngày hạch toán trên phiếu chi Chọn Tài khoản là...
 12. Binh Le

  Số dư đầu kỳ của TK 152/153/155/211

  Tại sao số dự đầu kỳ của TK Vật tư: 152/153/155/211 không được lấy tổng hợp từ số dư tồn kho chi tiết (tương tự như số dư đầu kỳ của TK công nợ 131/141/331) mà lại nhập số dư trực tiếp cho tài khoản? Cá nhân mình cho rằng các TK này nên tổng hợp số dư từ tồn kho chi tiết sẽ hợp lý hơn là nhập...
 13. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác trên Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết như: 211, 214, 241,311, 331,333, 441, 466, 914 Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước so với số dư đầu...
 14. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

  Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Sao lưu dữ liệu trước...
Top