Tôi muốn lấy lại số dư đầu kỳ từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Muốn lấy lại số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước trong trường hợp đã tách năm tài chính
Ví dụ: Dữ liệu năm 2021 có số dư đầu kỳ bị sai, muốn lấy được số dư cuối ngày 31/12/2020 từ file dữ liệu năm 2020 sang (mà không muốn gõ lại số dư bằng tay)

Cách xử lý

Bước 1:
1. Vào Nghiệp vụ
2. Chọn Nhập số dư ban đầu
3. Nhấn Lấy số dư đầu nămLưu ý: Xuất hiện hộp thoại cảnh báo nên sao lưu dữ liệu trước khi lấy lại số dư đầu năm, đơn vị nên sao lưu lại dữ liệu trước khi tiếp tục thao tác lấy số dư.

4. Nhấn vào biểu tượng ô vuông để chọn lại đường dẫn sao lưu
5. Nhấn Sao lưu để tiến hành sao lưu

Bước 2:
1. Nhấn vào biểu tượng folder để chọn dữ liệu kế toán năm trước đang có số dư CHUẨN
2. Nhấn Tiếp tục


3. Xem trước số dư các tài khoản trước khi thực hiện. Sau đó Nhấn Thực hiện.5. Nhấn Kết thúc để hoàn tất thao tác Lấy lại số dư đầu năm

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top