Khi nhập số dư cho tài khoản 005, tôi không thể thêm dòng để nhập số dư thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, không thể thêm dòng để khai báo được công cụ dụng cụ cần nhập liệu
upload_2020-9-21_18-9-43.png


Cách xử lý

Bước 1: Kiểm tra xem đã khai báo thông tin phòng ban hay chưa?
1. Vào Danh mục
2. Chọn Phòng ban

Trong trường hợp chưa khai báo phòng ban, thì cần phải thêm mới phòng ban:
3. Nhấn Thêm
4. Khai báo thông tin các phòng ban
5. Nhấn Cất

Trong trường hợp đã khai báo phòng ban, chuyển sang bước 2
Bước 2: Khai báo thông tin Công cụ dụng cụ
1. Nhấn vào phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ
2. Nhấn vào mục Công cụ dụng cụ


3. Nhấn Thêm
4. Khai báo thông tin của CCDC cần khai báo trước
5. Nhấn Cất


Bước 3: Nhập số dư cho tài khoản 005
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top