Khi nhập số dư cho tài khoản 152, tôi không thấy mã Vật tư mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Khi khai báo số dư TK 152 - Vật liệu, trên danh sách vật tư hiển thị không thấy có vật tư cần khai báo số dư đầu kỳ.

Nguyên nhân
Chưa khai báo thông tin vật tư trong danh mục​

Cách xử lý

Bước 1: Khai báo thông tin Vật tư
  • Vào Danh mục/ Chọn Vật tư/ Nhấn Thêm
  • Khai báo hết các mã vật tư cần khai báo đầu kỳ sau đó nhấn Cất

Bước 2: Nhập số dư cho tài khoản 152 chi tiết theo số lượng, đơn giá từng vật tư

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top