Khi nhập số dư dự toán đầu năm TK0081, phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào?

NQAnh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề
Nhập số dư dự toán năm trước còn lại chuyển sang trên TK0081, khi cất phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào, vì không biết chính xác mục còn dư dự toán.​

Nguyên nhân: Do phần tùy chọn Nhận dự toán đang được chọn chi tiết đến Mục

Cách xử lý

  • Vào Hệ thống/ Tùy chọn
  • Chọn Dự toán ngân sách
  • Tại mục Nhận dự toán tích chọn ô Nhóm mục chi
  • Nhấn Đồng ý
  • Nhập lại số dư dự toán năm trước còn được chuyển sang trên TK0081 theo nhóm mục chi
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top