chi phí

 1. Kim Huyên

  Khi mua hàng hóa có phát sinh thêm chi phí mua hàng thì phải làm thế nào trên phần mềm?

  Cách thực hiện: Trường hợp 1: Hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí về cùng một lúc Trường hợp 2: Hóa đơn mua hàng về trước hóa đơn chi phí mua hàng Trường hợp 3: Hóa đơn mua hàng về sau hóa đơn chi phí mua hàng
 2. N

  KC chi phí mua hàng từ 1562 sang 1561

  Gửi Misa, Hiện tại bên mình đang hạch toán có theo dõi 1562. Trong phần hướng dẫn misa : http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm b1: Hạch toán chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...) b2: Hạch toán chứng từ mua hàng, đồng thời phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt...
 3. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái tài khoản 242 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và Sổ cái, chọn chọn TK 242. Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Đầu kỳ lệch số dư TK 242 với Giá...
 4. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn phân bổ và hạch toán CCDC và chi phí trả trước trên MISA SME.NET 2017

  Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện phân bổ CCDC, chi phí trả trước để đưa vào chi phí cho các CCDC đang sử dụng, chi phí trả trước cần đưa vào chi phí trong kỳ. Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi CCDC và chi phí trả trước chi...
 5. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối tài khoản lệch nhau

  1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BC KQKD không bằng Phát sinh TK 511 trên BCĐTK Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào lũy kế số phát sinh Có các TK 511,512, đối ứng phát sinh Nợ TK 111,112,113,131... của các tháng trong kỳ báo cáo tổng hợp để ghi...
 6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Danh mục tài khoản kết chuyển

  Chức năng Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh lãi (hay lỗ). Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp...
 7. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng nhập khẩu và nhập liệu trên phần mềm

  Vấn đề: Hướng dẫn lập hóa đơn mua hàng nhập khẩu và nhập liệu trên phần mềm Giải pháp: Phần A. Giải thích về các thuật ngữ và cách tính toán: Giá FOB: là giá của hàng hóa nhập khẩu tính tại biên giới hải quan của nước xuất khẩu. Giá CIF: là giá của hàng hóa nhập khẩu tính tại biên giới...
 8. Phạm Thị Thu

  Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET

  Vấn đề: Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET Giải pháp: Trường hợp 1: Vẫn muốn hạch toán các chi phí không hợp lý vào dữ liệu thuế Giải pháp: Khi hạch toán các chi phí trên, tích chọn vào ô " CP không hợp lý " để phần mềm tự tổng hợp lên Tờ khai quyết toán thuế TNDN...
 9. Phạm Thị Thu

  Các phương thức phân bổ chi phí mua hàng

  Vấn đề: Các phương thức phân bổ chi phí mua hàng trên MISA SME.NET 2012 Giải pháp: Trường hợp 1: Phân bổ 1 chứng từ mua dịch vụ cho 1 hóa đơn mua hàng Cách làm: Thêm mới hóa đơn mua dịch vụ, tích vào nút "Là chi phí mua hàng", định khoản: Nợ TK kho (152,156...)/Có TK lq (111,331...) Thêm...
 10. Nguyễn Thị Thương MISA

  Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

  Tiếp cách hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 3. Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu 3.1 Tài khoản kế toán sử dụng Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác là bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo cả 2 hợp đồng: - Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết với bên...
 11. Nguyễn Thị Thương MISA

  Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

  Vấn đề: Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác Giải pháp: 1. Chứng từ kế toán sử dụng Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận...
 12. Chu Kim Anh

  Mua hàng có chi phí mua hàng sau đó nhận được hóa đơn giảm giá chi phí mua hàng

  1.Hàng mua về đã xuất bán hết Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. Bỏ tích Giảm giá trị hàng nhập kho, Chọn mã hàng chi phí mua hàng, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 632. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT. 2. Hàng mua về còn trong kho chưa xuất bán a) Phương pháp tính giá...
 13. Phạm Quốc Huỳnh

  Hướng dẫn tính giá thành trên AMIS.SME

  Giải pháp: 1. Các phương pháp tính giá thành Theo kế toán quản trị, có 6 phương pháp tính giá thành: Tính giá thành giản đơn (trực tiếp) Tính giá thành theo hệ số Tính giá thành theo tỷ lệ (định mức) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Tính giá thành theo đơn đặt hàng Tính...
 14. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ về giá thành trên MISA SME.NET

  Vấn đề 1: Hướng dẫn cách tính giá thành mà trong một kỳ vừa tính cho Đối tượng tập hợp chi phí (ĐTTHCP), vừa tính cho công trình vụ việc Hướng dẫn: Tạo 1 kỳ tính giá thành và chọn tất cả các ĐTTHCP, công trình vụ việc cần tính. Sau đó khi vào tính giá thành của loại nào thì chương trình chỉ lọc...
 15. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính giá thành trên MISA SME.NET

  1. Các phương pháp tính giá thành Theo kế toán quản trị, có 6 phương pháp tính giá thành: Tính giá thành giản đơn (trực tiếp) Tính giá thành theo hệ số Tính giá thành theo tỷ lệ (định mức) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Tính giá thành theo đơn đặt hàng Tính giá thành...
 16. Trần Mai Nhung

  Báo cáo về giá thành sai số liệu

  Biểu hiện 1: Bảng cân đối tài khoản vẫn còn số dư của các TK 621, 622, 627 khi đã tính giá thành xong Nguyên nhân: Do sau khi tính giá thành xong có thể người dùng sửa chứng từ phát sinh chi phí liên quan tới TK 621,622,627 hoặc mới cập nhật lại giá xuất kho mà chưa xóa chứng từ kết chuyển chi...
Top