Khi mua hàng hóa có phát sinh thêm chi phí mua hàng thì phải làm thế nào trên phần mềm?

Top