Hướng dẫn phân bổ và hạch toán CCDC và chi phí trả trước trên MISA SME.NET 2017

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện phân bổ CCDC, chi phí trả trước để đưa vào chi phí cho các CCDC đang sử dụng, chi phí trả trước cần đưa vào chi phí trong kỳ.
Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi CCDC và chi phí trả trước chi tiết trên phần mềm MISA
- Phân bổ CCDC: Vào Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Phân bổ chi phí. Chọn kỳ phân bổ. Cất
- Phân bổ chi phí trả trước: Xem hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2: Đơn vị không theo dõi CCDC, chi phí trả trước chi tiết trên phần mềm MISA
  • Cuối tháng, đơn vị hạch toán tổng chi phí khấu hao trên phần mềm MISA bằng cách Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác. Thêm. Hạch toán Nợ TK 6273, 6277,6278,6418,6413,6427, 6423,6428,6428/ Có TK 242
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top