Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Làm thế nào để xóa bỏ bớt các dữ liệu kế toán không dùng đến?

  Mục đích: Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu kế toán gốc (có định dạng .smd) ra khỏi danh sách dữ liệu kế toán được quản lý trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 Giải pháp: Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. Thực hiện gỡ bỏ bớt dữ liệu theo hướng dẫn tại đây...
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hỏi nghiệp vụ misa

  Thưa Anh, chị. Anh, chị vào Nghiệp vụ khác để hạch toán bút toán này theo định khoản Nợ 1121/111 thì sẽ chọn được tiểu mục 1502, 1702 Tuy nhiên khi hạch toán trên nghiệp vụ khác thì chưa có chức năng in phiếu chi nộp vào ngân sách nhà nước nên chị vui lòng lập mẫu này bên ngoài excel để in Trân...
 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn cố định số lượng dòng trên một trang trong trường hợp hóa đơn điện tử có nhiều dòng

  Giải pháp: Vấn đề: Không cố định được số dòng hiển thị trên một trang của Hóa đơn Mô tả: Chứng từ bán hàng có 16 dòng mặt hàng, muốn khi view hóa đơn trang 1 hiển thị 10 dòng, trang 2 hiển thị 6 dòng Ví dụ khách hàng có hóa đơn 16 dòng trước khi sửa đang hiển thị trang 1 và 2 như sau: Trang...
 4. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Cập nhật lại Đơn vị tính chính trên chứng từ đã phát sinh khi có chỉnh sửa lại Đơn vị tính chính

  Tình huống: Đơn vị ban đầu khai báo mặt hàng có đơn vị tính chính là A và đã phát sinh chứng từ sau đó sửa lại Đơn vị tính chính trên danh mục thành B Đơn vị thay đổi tỷ lệ chuyển đổi của mặt hàng trong danh mục và muốn cập nhật lại trên chứng từ đã phát sinh Đơn vị ban đầu khai báo đơn vị tính...
 5. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111,112 đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ, Sổ phụ Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng và Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN ( Mẫu số 05- ĐCSDTK/KBNN) Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu...
 6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Xử lý không chọn được tài khoản khi nhập chứng từ

  I. Biểu hiện Khi hạch toán chứng từ hoặc khai báo danh mục, tài sản, công cụ dụng cụ,... anh/chị gặp vấn đề sau: Chọn tài khoản để hạch toán nhưng không thấy tài khoản cần chọn Gõ tài khoản cần hạch toán nhưng phần mềm báo đỏ Cất/ ghi sổ chứng từ phần mềm báo "... không hạch toán tài khoản...
 7. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn tính và hạch toán khấu hao trên phần mềm

  Giải pháp: Mục đích: Để đảm bảo việc tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ đủ và đúng số liệu, người dùng cần phải thực hiện trích khấu hao để đưa vào chi phí cho tất cả các tài sản cố định đang sử dụng trong kỳ Hướng dẫn thực hiện Trường hợp 1: Đơn vị theo dõi tài sản cố định chi tiết trên phần...
 8. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối tài khoản lệch nhau

  1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BC KQKD không bằng Phát sinh TK 511 trên BCĐTK Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào lũy kế số phát sinh Có các TK 511,512, đối ứng phát sinh Nợ TK 111,112,113,131... của các tháng trong kỳ báo cáo tổng hợp để ghi...
 9. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Danh mục tài khoản kết chuyển

  Chức năng Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh lãi (hay lỗ). Tuy nhiên, NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp...
 10. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn cách khắc phục vấn đề tạo dữ liệu năm trước bị timeout

  Biều hiện: Khi tạo dữ liệu năm mới từ năm trước, chương trình chạy rất lâu và báo lỗi timeout, hoặc nhấn thực hiện nhưng sau một khoảng thời gian thì bị ngưng lại và lại báo thực hiện tiếp nhưng không thành công. Nguyên nhân: Do dữ liệu lớn (khoảng trên 4GB) thì bị timeout. Giải pháp: Cách...
 11. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Cách xử lý khi viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

  Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất... trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi trong nghề kế toán. Sau đây là hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai sót đó theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Viết sai hóa đơn nhưng kế...
 12. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Không cài đặt được framework

  4.Chọn server selection nhấn Next: 5.Chọn server roles nhấn Next: 6. Tại Features chọn Net framework 3.5 Features 7. Chọn Confirmation và nhấn Install 8. Chọn results nhấn close
 13. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Không cài đặt được framework

  Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY 1. Biểu hiện 1: Khi cài dotnet 4.0 báo lỗi sau: Lỗi services does not exist Nguyên nhân: Do Services Windows Update của windows bị mất Khắc phục: Lỗi này không khắc phục được mà...
 14. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn tắt tường lửa và Cách thiết lập tường lửa window để mở kết nối SQL

  12. Tại tab General, copy đường dẫn file exe ( trong dấu ") 13. Chọn Allow a program or feature through Windows Firewall, Chọn Allow ping và tích hiển thị cả 3 cột như hình dưới và tích vào Allow Another Program. 14. Tiếp theo hiển thị ra phần: add a program thì tích chọn: Browse thì copy...
 15. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn tắt tường lửa và Cách thiết lập tường lửa window để mở kết nối SQL

  4. Chọn Allow ping và tích hiển thị cả 3 cột như hình dưới và tích vào Allow Another Program. Tiếp theo hiển thị ra phần: add a program thì tích chọn: Browse 5. Tiếp theo nhấn Windows + R để vào Run rồi gõ: services.msc, nhấn OK. 6. Tìm đến Services SQL server và SQL server browser...
Top