Xử lý không chọn được tài khoản khi nhập chứng từ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
I. Biểu hiện
Khi hạch toán chứng từ hoặc khai báo danh mục, tài sản, công cụ dụng cụ,... anh/chị gặp vấn đề sau:
 • Chọn tài khoản để hạch toán nhưng không thấy tài khoản cần chọn
 • Gõ tài khoản cần hạch toán nhưng phần mềm báo đỏ
  ggg 1.PNG
 • Cất/ ghi sổ chứng từ phần mềm báo "... không hạch toán tài khoản tổng hợp ..."
  ggg 1.PNG
 • Phần mềm thông báo tải khoản không phải tài khoản ngầm định, tài khoản không có trong danh mục:
  upload_2019-3-26_15-6-16.png

II. Nguyên nhân và giải pháp


1. Nguyên nhân 1: Tài khoản anh/chị hạch toán không có trong ngầm định của chứng từ, danh mục, tài sản, CCDC,... đó
Trên phần mềm ngầm định sẵn một số loại chứng từ chỉ hạch toán một số tài khoản nhất định để tránh việc anh/chị chọn nhầm tài khoản khi hạch toán.


Giải pháp:
Anh/Chị thực hiện theo hướng dẫn của một trong hai cách sau:
 • Cách 1: Thiết lập để chứng từ/ danh mục chọn được tất cả các tài khoản
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\ Tùy chọn riêng\ Bỏ tích chọn "Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ"\ Đồng ý - Xem thêm hướng dẫn Tại đây
   upload_2019-3-26_15-10-25.png
 • Cách 2: Sửa lại danh sách tài khoản ngầm định của chứng từ/ danh mục đó
  • Bước 1: Vào Danh mục\ Tài khoản\ Tài khoản ngầm định\ Chọn loại chứng từ đang cần sửa tài khoản ngầm định (Ví dụ Phiếu chi)

  • Bước 2: Sửa lại tài khoản ngầm định - Xem hướng dẫn Tại đây

  • Bước 3: Cất thiết lập và mở lại chứng từ để kiểm tra xem đã có thêm tài khoản được tích chọn thêm hay chưa

2. Nguyên nhân 2: Tài khoản anh/chị hạch toán là tài khoản tổng hợp


Ví dụ: Tài khoản 511 có 3 tiết khoản là 5111, 5112, 5113, tuy nhiên trên chứng từ anh/chị đang chọn là 511

Giải pháp

Khi tài khoản có tiết khoản con thì phần mềm sẽ không cho phép hạch toán trên tài khoản tổng hợp, vì tài khoản này sẽ chỉ tổng hợp lại số liệu của các tài khoản con trên báo cáo. Vì vậy anh/chị vui lòng hạch toán vào tài khoản chi tiết (Ví dụ ở trên là tài khoản 5111 hoặc 5112, 5113)
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top