Cập nhật lại Đơn vị tính chính trên chứng từ đã phát sinh khi có chỉnh sửa lại Đơn vị tính chính

Tình huống:
 • Đơn vị ban đầu khai báo mặt hàng có đơn vị tính chính là A và đã phát sinh chứng từ sau đó sửa lại Đơn vị tính chính trên danh mục thành B
 • Đơn vị thay đổi tỷ lệ chuyển đổi của mặt hàng trong danh mục và muốn cập nhật lại trên chứng từ đã phát sinh
 • Đơn vị ban đầu khai báo đơn vị tính chính là A, đơn vị chuyển đổi là B sau đó đổi ngược lại nhưng đã có chứng từ phát sinh

Giải pháp:

 • Bước 1: Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện theo hướng dẫn sao lưu tại đây
 • Bước 2: Dùng MISA All In One Database Tool tại đây và chạy Run, Import Script file tại đây
 • Bước 3: Bảo trì dữ liệu theo hướng dẫn tại đây và kiểm tra lại số liệu trên các chứng từ, báo cáo có liên quan
 • Bước 4: Tính giá xuất kho ( Kiểm tra giá xuất kho) lại cho các mã hàng có thay đổi đơn vị tính chính
 
Sửa lần cuối:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Đào Sơn

Member
Tình huống:
 • Đơn vị ban đầu khai báo mặt hàng có đơn vị tính chính là A và đã phát sinh chứng từ sau đó sửa lại Đơn vị tính chính trên danh mục thành B
 • Đơn vị thay đổi tỷ lệ chuyển đổi của mặt hàng trong danh mục và muốn cập nhật lại trên chứng từ đã phát sinh
 • Đơn vị ban đầu khai báo đơn vị tính chính là A, đơn vị chuyển đổi là B sau đó đổi ngược lại nhưng đã có chứng từ phát sinh

Giải pháp:

 • Bước 1: Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện theo hướng dẫn sao lưu tại đây
 • Bước 2: Dùng MISA All In One Database Tool tại đây và chạy Run, Import Script file tại đây
 • Bước 3: Bảo trì dữ liệu và kiểm tra lại số liệu trên các chứng từ, báo cáo có liên quan
 • Bước 4: Tính giá xuất kho ( Kiểm tra giá xuất kho) lại cho các mã hàng có thay đổi đơn vị tính chính
Bài hướng dẫn rất hay, cảm ơn bạn, nếu có trước đây vài tháng thì quá tốt... hồi tháng 10 chị em kế toán phải hì hục bỏ ghi nhập lại đvt chính mới, để Công ty chuyển sang mẫu đa đvt đỡ nhầm lẫn khi xuất nhập kho.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top