Kiểm tra Số dư tài khoản 111,112 đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ, Sổ phụ Ngân hàng

Vấn đề:
Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng và Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN ( Mẫu số 05- ĐCSDTK/KBNN)
Giải pháp:
Mục đích:
Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm bảo số liệu giữa kế toán và thủ quỹ hoặc kế toán với ngân hàng khớp đúng số liệu.
Kiểm tra số liệu trên Mẫu số 05 - ĐCSDTK/KBNN: Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN đảm bảo khớp đúng với số liệu kho bạc gửi thông báo về cho đơn vị
  • Hướng dẫn kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Tiền mặt với sổ theo dõi của Thủ Quỹ
- Thông thường định kỳ hàng tháng, các đơn vị thường thực hiện đối chiếu chéo số dư tiền mặt giữa Sổ chi tiết tiền mặt do kế toán theo dõi với Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ theo dõi
- Trong trường hợp có sai lệch thì kế toán tiền mặt Tệp\Báo cáo\Tiền mặt in báo cáo S11- H: Sổ quỹ tiền mặt ( Sổ chi tiết tiền mặt) để đối chiếu rà soát chi tiết các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ với Sổ quỹ tiền mặt của Thủ quỹ để tìm ra nguyên nhân và xử lý.​
  • Hướng dẫn kiểm tra số dư tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc với sổ phụ của ngân hàng hoặc Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN
Hàng tháng, các đơn vị thường đối chiếu giữa số dư tiền các tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc với Sổ phụ ngân hàng/Sao kê ngân hàng (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng) hoặc với Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc). Trong trường hợp có sai lệch thì kế toán phải đối chiếu chi tiết các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi phát sinh (bằng cách vào Báo cáo/Tiền gửi/S12-H:Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc) với Sổ phụ ngân hàng/Sao kê ngân hàng hoặc với Kho bạc để tìm ra nguyên nhân và xử lý.​
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Gửi chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn!
Chị cho em hỏi: đơn vị e thường chi tiền mặt trong hoạt động chi thường xuyên lấy từ số dư quỹ tiền mặt, sau đó cuối năm mới làm bảng kê rút tiền mặt từ kho bạc về. Như thế khi chi quỹ (trước) và khi rút tiền mặt từ kho bạc về thì e hạch toán thế nào ạ!
Em cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Gửi chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn!
Chị cho em hỏi: đơn vị e thường chi tiền mặt trong hoạt động chi thường xuyên lấy từ số dư quỹ tiền mặt, sau đó cuối năm mới làm bảng kê rút tiền mặt từ kho bạc về. Như thế khi chi quỹ (trước) và khi rút tiền mặt từ kho bạc về thì e hạch toán thế nào ạ!
Em cảm ơn!
Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Trường hợp của anh/chị có phải là anh/chị rút tạm ứng chưa cấp dự toán bằng tiền mặt không ạ?
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Gửi chị Nguyễn Thị Ngọc!
Vâng, bên e là HCSN có nguồn thu ngoài, nên quỹ TM tồn nên thường rút chi TX trước, sau đó làm bảng kê rút TM từ kho bạc về
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Gửi chị Nguyễn Thị Ngọc!
Vâng, bên e là HCSN có nguồn thu ngoài, nên quỹ TM tồn nên thường rút chi TX trước, sau đó làm bảng kê rút TM từ kho bạc về
Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
- Khi chi anh/chị có thể vào nghiệp vụ\tiền mặt\Phiếu chi hạch toán Nợ 611/111.
- Khi thanh toán anh/chị vào nghiệp vụ\kho bạc\lập bảng kê thanh toán bình thường.
- Khi rút về anh/chị vào nghiệp vụ\kho bạc\rút dự toán để rút tiền này về hạch toán Nợ 111/511 nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Cunconluu

New Member
Tại sao số dư tiền gửi của mình trên sổ là 4 tỷ mà cửa sổ làm việc của phần mềm lại hiện 2 tỷ tiền gửi, như vậy mình tìm và sửa sai ở đâu?
Cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Tại sao số dư tiền gửi của mình trên sổ là 4 tỷ mà cửa sổ làm việc của phần mềm lại hiện 2 tỷ tiền gửi, như vậy mình tìm và sửa sai ở đâu?
Cảm ơn
Thưa anh/chị
có phải ý anh/chị là số dư ở phần tổng số dư tiền gửi trên bàn làm việc không ạ

Nguyên nhân: chỉ tiêu này lấy táy cả phát sinh tiền gửi từ đầu dữ liệu đến chứng từ phát sinh cuối cùng
Ví dụ khi in báo cáo tiền gửi từ ngày 01/01-30/03/2019 số dư là 10.000.000 . Trên phần hệ tiền gửi có phát ính chứng từ gần nhất là ngày 30/04/2019 thì chỉ tiêu " tổng số dư tiền gửi" lấy số liệu đến ngày 30/04/2019
giải pháp: anh/Chị in báo cáo sổ tiền gửi ngân hàng lọc ngày đến ví dụ là 31/12/9000 để xem có chứng từ nào hạch toán nằm ngoài khoảng thời gian xem báo cáo không ạ
Trân trọng cảm ơn!
 

Đính kèm

  • 3.9 KB Lượt xem: 419
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top