bctc

 1. D

  tk 1331 thuế gtgt được khấu trừ trên bctc khớp với tờ khai bổ sung hay chính thức

  e đag rà soát lại bctc 2018 để cbi ktra thuế có 1 vde đang thắc mắc mong mn tư vấn giúp e' + ngày 28/1/2019 e phát hiện ra quý 2/2017 kê khai sai nên đã làm tờ khai điều chỉnh q2/2017 giảm tiền thuế dc khấu trừ đi 561.000 và đã cho vào chỉ tiêu 37 trên tk chính thức q4/2019 , đến ngày 17/2/2019...
 2. Phạm Thị Mai MISA

  B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT không đúng số liệu

  B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT phản ánh tổng số thu thực tế trong kỳ báo cáo, như vậy chỉ tiêu Tổng thu trên báo cáo sẽ bằng số Phát sinh Có TK 7142 - Phát sinh Nợ TK 7142 trên Bảng cân đối tài khoản. Trường hợp chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT không bằng số phát sinh...
 3. Chu Kim Anh

  Một số vấn đề thường gặp khi gửi Báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc NN (TKT)

  Vấn đề 1: Đơn vị chưa biết cách xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc nhà nước (KBNN) từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 ➤ Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây Vấn đề 2: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào trang Tổng kế toán để phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số...
 4. D

  Khi đơn vị nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối

  Biểu hiện: Khi đơn vị thực hiện nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối Nguyên nhân: - Do số liệu chỉ tiêu giữa các báo cáo không khớp nhau. - Do số liệu các chỉ tiêu trong cùng 1 báo cáo đã khớp nhau ở phần mềm Mimosa, nhưng khi nhập khẩu vào TKT thì không khớp nhau. - Do báo cáo không...
 5. Phạm Thị Mai MISA

  Một số tình huống thường gặp khi in Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính theo TT 107

  Nhằm giúp Quý khách xử lý tình huống đang gặp phải nhanh chóng, tiết kiệm và chủ động hơn trong việc hoàn thiện bộ BCTC, BCQT . MISA có tập hợp một số tình huống thường gặp khi in BC trên phần mềm như sau: 1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT - Một số vấn đề thường gặp: - Vấn đề 1...
 6. Phạm Thị Mai MISA

  Hướng dẫn lập đối chiếu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 107

  1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây 2. Báo cáo...
 7. Phạm Thị Mai MISA

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

  1. Phân hệ kho bạc Hạch toán nghiệp vụ xuất toán, nộp trả ngân sách trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Các nghiệp vụ điều chỉnh từ nguồn này sang nguồn khác - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Lập bảng kê các khoản thanh...
 8. Trần Mai Nhung

  In Báo cáo thuyết minh BCTC không lên số liệu

  Vấn đề: In báo cáo thuyết minh BCTC một số chỉ tiêu không lên số liệu Nguyên nhân: Trên báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính, một số chỉ tiêu được chi tiết theo từng loại VD khấu hao TSCĐ chia ra khấu hao theo từng loại TSCĐ nhưng khi khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 214 nên...
 9. P

  Gộp báo cáo tài chính của năm trước vào năm nay

  Chào các anh chị, anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em, công ty em mới thành lập tháng 11 năm 2016, nhưng không có phát sinh, chỉ có phát sinh lãi tiền gửi khi mở tài khoản ngân hàng. nên kế toán làm công văn gửi thuế gộp BCTC sang năm 2017. Bây giờ em sẽ gộp như thế nào, mong anh chị...
 10. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn xuất và nộp báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng

  I. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK 1. Xuất Báo cáo tài chính Đối với Báo cáo tài chính Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán (Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)\Chọn khoảng thời gian cần in BCTC\Đồng ý Trên giao diện báo cáo...
Top