tk 1331 thuế gtgt được khấu trừ trên bctc khớp với tờ khai bổ sung hay chính thức

dohao2512

New Member
e đag rà soát lại bctc 2018 để cbi ktra thuế có 1 vde đang thắc mắc mong mn tư vấn giúp e'
+ ngày 28/1/2019 e phát hiện ra quý 2/2017 kê khai sai nên đã làm tờ khai điều chỉnh q2/2017 giảm tiền thuế dc khấu trừ đi 561.000 và đã cho vào chỉ tiêu 37 trên tk chính thức q4/2019 , đến ngày 17/2/2019 e phát hiện ra tk cthuc q4 bị kê khai sai hdon đầu ra nên đã làm tk bsung q4/2019 làm giảm tiền thuế dc khấu trừ đi 121.000 . ( ctieu 43 trên tk cthuc la 97.975.000 còn trên tk bsung ct 43 là 97.854.000)
+ ngày 30/3/2019 khi làm bctc 2018 e đã hạch toán trên misa theo số liệu đúng các quý 2018 nên tk 1331 trên bctc trùng với ct 43 trên tk bsung q4 là 97.854.000
Mn cho e hỏi e làm vậy có đúng k ạ hay là tk 1331 bắt buộc trên bctc phải khớp với ctieu 43 trên tk chính thức ạ, e đag băn khoăn vấn đề này quá, nếu khớp với ct 43 trên tk cthuc thì lại chênh lệch tk 1331 giữa bctc và tờ khai ạ
 
Top