Phạm Thị Mai MISA

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Tháng 6/2020 phát hiện trong tháng 5 hạch toán thừa 1 hóa đơn mua hàng ( do nhà cung cấp báo hủy) chưa thanh toán có giá trị tiền thuế là 392.898đ và đã kê khai lên tờ khai tháng 5/20. vậy T6/20 phải hạch toán và kê khai như thế nào? thao tác thế nào trên misa với phần kho ạ
    Khi mua NVL : N152 :3.928.980, n133: 392.898/ Có TK 331:4.321.878
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top