Khi đơn vị nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối

dxthang

New Member
Biểu hiện: Khi đơn vị thực hiện nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối
Nguyên nhân:
- Do số liệu chỉ tiêu giữa các báo cáo không khớp nhau.
- Do số liệu các chỉ tiêu trong cùng 1 báo cáo đã khớp nhau ở phần mềm Mimosa, nhưng khi nhập khẩu vào TKT thì không khớp nhau.
- Do báo cáo không có số liệu.
- Do giá trị trường sai định dạng số học.​
Giải pháp:
Bước 1: Đơn vị nâng cấp lên phiên bản mới nhất bằng cách vào Trợ giúp/ tự động cập nhật hoặc hoặc tải bộ cài tại đây
Bước 2: Thực hiện vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Báo cáo tài chính để lập lại báo cáo tài chính và kiểm tra số liệu báo cáo trước khi xuất gửi cho KBNN theo hướng dẫn tại đây
Bước 3: Thực hiện xuất BCTC ra xml để nộp KBNN (TKT) theo hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối:
Top