Hướng dẫn lập đối chiếu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 107

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
1. Báo cáo đối chiếu kho bạc
 • Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây
 • Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây

2. Báo cáo quyết toán
 • B01/BCQT – Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • Phụ biểu F01-01/BCQT – Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí đượ khấu trừ, để lại vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây

3. Báo cáo tài chính
 • B01/BCTC – Báo cáo tình hình tài chính vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B02/BCTC – Báo cáo kết quả hoạt động vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B03a/BCTC - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
 • B05/BCTC - Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
4. Sổ kế toán
 • S05-H - Bảng cân đối số phát sinh vấn đề thường gặp và hướng dẫn xử lý Tại đây
5. Đối chiếu số liệu giữa các báo cáo
 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và phụ biểu F01-01/BCQT Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và B01/BCQT Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
 • B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) và S05-H Bảng cân đối số phát sinh. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
 • S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và B02/BCTC Báo cáo kết quả hoạt động. Vấn đề thường gặp và hướng xử lý Tại đây
6. Nộp báo cáo gửi cấp trên và gửi KBNN

6.1: Xuất khẩu báo cáo gửi cấp trên
 • Xuất khẩu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán gửi cấp trên. Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
6.2: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN qua cổng thông tin điện tử TKT
 • Đối chiếu số liệu các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính trước khi xuất khẩu. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Xuất khẩu báo cáo tài chính gửi KBNN. Xem hướng dẫn Tại đây
________________________________________________________________________

Thưa quý khách
Thời gian này là mùa quyết toán nên có thể Quý khách sẽ khó gặp trực tiếp tổng đài viên
Trong trường hợp này, Quý khách có thể liên lạc với MISA bằng các kênh Miễn phí khác như sau:

1. Chat với Nhân viên tư vấn số: Tại đây. Hoặc tại góc phải trên phần mềm, nhấn vào biểu tượng "Tư vấn sử dụng":

2. Group Facebook Cộng đồng Hỗ trợ Miễn phí: https://www.facebook.com/groups/hotromimosa
3. Email hỗ trợ Miễn phí: [email protected]
4. Diễn đàn Forum MISA: http://forum.misa.com.vn/forums/misa-mimosa-net-2019.129/
5. Các khóa học cơ bản Miễn phí: Tại đây
6. Tổng đài MISA Support (3000đ/p)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top