B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT không đúng số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT phản ánh tổng số thu thực tế trong kỳ báo cáo, như vậy chỉ tiêu Tổng thu trên báo cáo sẽ bằng số Phát sinh Có TK 7142 - Phát sinh Nợ TK 7142 trên Bảng cân đối tài khoản.
Trường hợp chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT không bằng số phát sinh Có TK 7142 - phát sinh Nợ TK 7142 thường do một số nguyên nhân sau:

Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT lên thiếu số liệu tức là nhỏ hơn so với tổng thu thực tế phát sinh tại đơn vị.

Nguyên nhân
:
1. Do đơn vị nhập liệu thiếu chứng từ thu, hoặc do chứng từ thu hạch toán chưa đúng TK 7142
2. Do công thức thiết lập trên mẫu dự toán bị thiếu

Giải pháp:
Trước tiên đơn vị cần kiểm tra xem đã nhập liệu đầy đủ chứng từ thu vào phần mềm hay chưa bằng cách trên dữ liệu vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/B03a-X Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS.

upload_2019-10-17_14-4-25.png


Đơn vị so sánh số tổng thu trên Báo cáo với số thu thực tế KBNN gửi về:
- Trường hợp 1: Số phát sinh trên phần mềm ít hơn so với số KBNN báo về tức là đơn vị đang nhập liệu thiếu chứng từ thu, đơn vị cần kiểm tra xem thiếu chứng từ nào để nhập liệu thêm (Nếu có quá nhiều chứng từ thu trong quý, đơn vị có thể kiểm tra theo từng tháng).
- Trường hợp 2: Số phát sinh trên phần mềm khớp đúng với số KBNN báo về tức là đơn vị đã nhập liệu đủ chứng từ trên phần mềm nhưng chỉ tiêu Tổng thu trên BC thu theo NDKT lên ít hơn số này thì nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị thiết lập thiếu công thức trên mẫu dự toán thu theo NDKT.
upload_2019-10-21_13-48-8.png


Để kiểm tra công thức của báo cáo, khi mở BC chi theo NDKT tại phần tham số đơn vị tích vào Đối chiếu

upload_2019-10-17_9-24-40.png


Phần mềm sẽ chỉ ra các dòng công thức bị thiếu trên Báo cáo

upload_2019-10-17_9-27-50.png


Đơn vị nhấn vào chữ Tại đây để thiết lập lại công thức trên Mẫu dự toán thu theo NDKT hoặc có thể tham khảo cách thiết lập công thức cho các chỉ tiêu TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện 2: Chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT lên thừa số liệu tức là tổng số thu trên phần mềm lớn hơn số thu thực tế tại đơn vị.

Nguyên nhân:
1. Do đơn vị nhập liệu thừa chứng từ thu, hoặc do chứng từ một số chứng từ hạch toán chưa đúng
2. Do công thức thiết lập trên mẫu dự toán bị trùng.

Giải pháp:

Trước tiên đơn vị cần kiểm tra xem đã nhập liệu đầy đủ chứng từ thu vào phần mềm hay chưa bằng cách trên dữ liệu vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/B03a-X Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS.
Đơn vị so sách tổng số tiền trên báo cáo này với tổng số thu thực tế KBNN gửi về xem số liệu đã khớp chưa?
- Trường hợp 1: Số thu trên Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS nhiều hơn số thu thực tế KBNN gửi về thì nguyên nhân là do đơn vị đang nhập liệu thừa chứng từ thu tiền hoặc là trên chứng từ nhập vào phần mềm hạch toán chưa đúng. Đơn vị cần kiểm tra xem thừa chứng từ nào để xóa đi, hoặc chứng từ nào sai thì sửa lại cho đúng. (Nếu có quá nhiều chứng từ thu trong quý, đơn vị có thể kiểm tra theo từng tháng).
- Trường hợp 2: Số thu trên Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS đúng bằng số thu thực tế tại KBNN nhưng lại ít hơn tổng số thu trên Báo cáo tổng hợp thu NSX theo NDKT thì nguyên nhân là do bị trùng công thức trên mẫu dự toán thu theo NDKT.
upload_2019-10-21_14-40-40.png


Để kiểm tra công thức của báo cáo, khi mở BC chi theo NDKT tại phần tham số đơn vị tích vào Đối chiếu
upload_2019-10-21_14-47-54.png


Phần mềm sẽ chỉ ra các dòng công thức bị trùng trên Báo cáo

upload_2019-10-21_14-52-38.png


Theo như Hình ảnh VD trên thì mẫu dự toán Thu theo NDKT đang bị trùng công thức tại chỉ tiêu số 340 và 460, đơn vị cần xác định xem chỉ tiêu nào sai công thức rồi nhấn vào chữ Tại đây để sửa lại công thức cho đúng.
Sau khi sửa xong thì mở lại báo cáo để kiểm tra lại số liệu.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top