In Báo cáo thuyết minh BCTC không lên số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề: In báo cáo thuyết minh BCTC một số chỉ tiêu không lên số liệu
Nguyên nhân: Trên báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính, một số chỉ tiêu được chi tiết theo từng loại VD khấu hao TSCĐ chia ra khấu hao theo từng loại TSCĐ nhưng khi khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 214 nên chương trình không có căn cứ để tách chỉ tiêu nên số liệu không lên được
Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Lập BCTC\ Lập Thuyết minh BCTC, chọn kỳ, đánh trực tiếp số tiền của từng chỉ tiêu. Cất. Sau đó In báo cáo.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top