bcqt

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Một số tình huống thường gặp khi in Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính theo TT 107

  Nhằm giúp Quý khách xử lý tình huống đang gặp phải nhanh chóng, tiết kiệm và chủ động hơn trong việc hoàn thiện bộ BCTC, BCQT . MISA có tập hợp một số tình huống thường gặp khi in BC trên phần mềm như sau: 1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT - Một số vấn đề thường gặp: - Vấn đề 1...
 2. Phạm Thị Mai MISA

  Báo cáo F01-01/BCQT - Cột nguồn phí được khấu trừ để lại (Cột 5) lên số liệu không đúng?

  Biểu hiện : Cột nguồn phí được khấu trừ để lại (Cột 5) lên số liệu không đúng (trường hợp khi xem báo cáo đơn vị KHÔNG tích vào "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiện thị số liệu hoạt động SXKD"). Nguyên nhân : Cột 5 phản ánh số đã sử dụng từ nguồn phí, lệ phí ( Phát sinh có TK 014)...
 3. Phạm Thị Mai MISA

  Hướng dẫn lập đối chiếu báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính theo Thông tư 107

  1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây 2. Báo cáo...
 4. Phạm Thị Mai MISA

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

  1. Phân hệ kho bạc Hạch toán nghiệp vụ xuất toán, nộp trả ngân sách trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Các nghiệp vụ điều chỉnh từ nguồn này sang nguồn khác - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Lập bảng kê các khoản thanh...
Top