tình hình

 1. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

  Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
 2. Nguyễn Thị Thương MISA

  Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước lên sai

  Vấn đề: Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước lên sai Giải pháp: Biểu hiện 1: Cột Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang lên sai ở chỉ tiêu Thuế GTGT hàng bán nội địa so với số thực tế phải nộp Nguyên nhân: Số dư TK 33311 từ kỳ trước chuyển sang bị sai so với số thực tế vì Cột Số...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem đơn vị đã hạch toán đủ số chi...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện 1: B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng không thể hiện được các phát sinh liên quan đến tài khoản 631 Nguyên nhân: Do đơn vị đang sử dụng đặc thù là đơn vị HCSN thông thường nên báo cáo không lên được thông tin này Cách khắc...
 5. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02- 1H) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau (Thực tế đơn vị nói đã chi hết) Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem...
Top