kiểm tra

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn sử dụng tool MISA All in one database tool để kiểm tra và sửa lỗi, đăng ký dữ liệu, ...

  Link download tool: http://support.misa.com.vn/HTKT/Tools/MISAAllInOneDatabaseTool.zip A. Cách đăng nhập tool: Server: Tên máy chủ SQL Cú pháp: Chọn từ danh sách, nếu không có thì gõ theo cú pháp: [Tên máy chủ] \ [Tên instance SQL] VD: NHTHANG\MISASME2012, NHTHANG\MISAMIMOSA2012 Lưu ý: Tên...
 2. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

  Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
 3. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản

  Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết: như TK111, 112, 421, 511, 461, 661... Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước (ví dụ số dư năm 2013) với số dư đầu năm...
Top