bảng cân đối

 1. T

  BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN HIỆN THIẾU TÀI KHOẢN

  Chào mọi người ạ, mình mở Bảng cân đối tài khoản nhưng không thấy hiện thị TK 811 trong khi đó mình có hạch toán tài khoản này rồi, nhờ các bạn hỗ trợ ạ
 2. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ khác với tiền và tương đương tiền trên Bảng CĐKT

  Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên nhân 2: Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương...
 3. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng báo cáo Tổng hợp tồn kho

  - Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán lấy số dư Nợ của các TK có đầu 15 (151,152,153,154,155,156,157). Đơn vị có tính giá thành, có số dư TK 154 không lên Tổng hợp tồn kho nhưng lên Chỉ tiêu Hàng tồn kho - Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau. Xem hướng dẫn xử lý tại đây
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn quyết toán số liệu ngân sách xã

  Trường hợp 1: Bảng cân đối tài khoản Số dư nằm trên TK 8141, TK 7141 và TK 1121 Trường hợp A: Số tiền còn dư trên 1121 có bao gồm khoản Chi chuyển nguồn Hạch toán đầu năm: Quyết toán thu (Nợ TK 7141/Có TK 914)->Chi chuyển nguồn (Nợ TK 8141(thuộc mục 0900)/Có TK 7142(thuộc mục 0950)_hạch...
 5. Lê Văn Cát Tường

  B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã bị sai số liệu

  Giải pháp: Lưu ý: Báo cáo này số liệu lấy lên giống như báo cáo thu (chi) theo NDKT là căn cứ công thức và khai báo trong chỉ tiêu ở Mẫu dự toán có lấy vào báo cáo này hay không. Vì vậy, nếu 1 chỉ tiêu con tích lấy lên báo cáo này thì tất cả các chỉ tiêu con cũng phải tích lấy lên hoặc tất cả...
 6. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

  Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
 7. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn các thao tác, kiểm tra, đối chiếu BCTC khi quyết toán cuối năm tại doanh nghiệp

  I. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác cần làm trên MISA SME.NET 2015 vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) Hướng dẫn việc kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo quyết toán cuối năm. II. Các bước cần thực hiện để lập báo cáo quyết toán năm Bước 1: Thực hiện ghi sổ tất cả các chứng từ chưa...
 8. ltlanmisa

  Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản. Nguyên nhân 1: Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm. Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau...
 9. Trần Mai Nhung

  Bảng Cân đối kế toán lên sai số liệu

  Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính đối với TT133) Chọn kỳ cần in. Nhấn Đồng ý. Trên thanh công cụ chọn Kiểm tra không cân. Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem Hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân Nguyên...
Top