cuối kỳ

 1. Trần Mai Nhung

  Tính giá theo PP bình quân cuối kỳ xem sổ chi tiết VTHH bị âm thời điểm

  Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ. Do nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung thay đổi, dẫn đến có sự biến động giá nhập trong kỳ của mặt hàng (giá nhập sau cao hơn giá nhập trước). Cuối kỳ, sau khi tính giá xuất kho thì đơn giá xuất được tính bình quân cho cả kỳ nên khi...
 2. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

  Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Sao lưu dữ liệu trước...
 3. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính giá thành trên MISA SME.NET

  1. Các phương pháp tính giá thành Theo kế toán quản trị, có 6 phương pháp tính giá thành: Tính giá thành giản đơn (trực tiếp) Tính giá thành theo hệ số Tính giá thành theo tỷ lệ (định mức) Tính giá thành theo phương pháp loại trừ sản phẩm phụ Tính giá thành theo đơn đặt hàng Tính giá thành...
 4. Trần Mai Nhung

  Báo cáo về giá thành sai số liệu

  Biểu hiện 1: Bảng cân đối tài khoản vẫn còn số dư của các TK 621, 622, 627 khi đã tính giá thành xong Nguyên nhân: Do sau khi tính giá thành xong có thể người dùng sửa chứng từ phát sinh chi phí liên quan tới TK 621,622,627 hoặc mới cập nhật lại giá xuất kho mà chưa xóa chứng từ kết chuyển chi...
 5. Trần Mai Nhung

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên...
Top