tài khoản

 1. Trần Thị Thu

  Tổng hợp các sai sót thường gặp theo Tài khoản hạch toán

  Khi kiểm tra báo cáo Bảng cân đối tài khoản có thể xảy ra 1 số sai sót thường xảy ra, mời anh/chị xem các sai sót thường gặp theo từng đầu tài khoản hạch toán dưới đây để chủ động xử lý: TK 111: 1. Số tồn quỹ bị âm 2. Tôi xem sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết quỹ tiền mặt thấy số liệu không khớp...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn quyết toán số liệu ngân sách xã

  Trường hợp 1: Bảng cân đối tài khoản Số dư nằm trên TK 8141, TK 7141 và TK 1121 Trường hợp A: Số tiền còn dư trên 1121 có bao gồm khoản Chi chuyển nguồn Hạch toán đầu năm: Quyết toán thu (Nợ TK 7141/Có TK 914)->Chi chuyển nguồn (Nợ TK 8141(thuộc mục 0900)/Có TK 7142(thuộc mục 0950)_hạch...
 3. ltlanmisa

  Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản. Nguyên nhân 1: Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm. Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau...
 4. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Chọn kỳ báo cáo cần đối chiếu, phần Kỳ chọn Tùy chọn. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm...
 5. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn Cập nhật số dư đầu kỳ - bị Sai do trường hợp đã tách dữ liệu trước

  Vấn đề : Đầu năm tài chính số dư của dữ liệu đã được tách trước đây không đúng với số dư của dữ liệu chuẩn đã nộp báo cáo. Tham khảo link Phim hướng dẫn Tại đây . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Sao lưu dữ liệu trước...
 6. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên...
 7. Trần Mai Nhung

  Bảng Cân đối kế toán lên sai số liệu

  Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính đối với TT133) Chọn kỳ cần in. Nhấn Đồng ý. Trên thanh công cụ chọn Kiểm tra không cân. Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem Hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân Nguyên...
 8. N

  khong tìm thấy TK 4111 KHI HẠCH TOÁN

  Mình hạch toán góp vôn điều lệ N1111/C4111 PM Misa 2017 mà k thấy 4111 chỉ thấy 41111, 41112 ah. các chế chỉ dẫn e vụ này cái.
Top