F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương
 • Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương chi tiết theo tiểu mục (cột này trên báo cáo đang lấy Dư có đầu kỳ TK 4611 trừ đi Dư Nợ đầu kỳ TK 6611) mà nguyên nhân gốc rễ là do số liệu năm trước đơn vị có thể rút mục này nhưng chi mục khác hoặc hạch toán số liệu rút và chi chưa đúng.
 • Khắc phục:
 • Cách kiểm tra:
 1. Vào Tệp/Thông tin dữ liệu kiểm tra xem kỳ báo cáo có đúng là kỳ đầu tiên của dữ liệu không?
 2. Nếu đúng thì là do số dư TK 4611 và 6611 bị sai
 3. Nếu là dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu và sửa lại số dư TK 4611 và TK 6611
 • Cách xử lý: Nhập lại số dư TK 4611 và TK 6611 sao cho đảm bảo trùng khớp MLNS(chương, nguồn, khoản, tiểu mục)
 • Mẹo: Xóa số dư TK 4611, sau đó sao chép số dư TK 6611 sang 4611, nhập bù số chênh lệch 4611 lớn hơn 6611 trên những MLNS thực tế có dư
 • Nguyên nhân 2: (Kỳ in báo cáo thường là tháng 2, quý 2 trở đi) Do số liệu kỳ trước(tháng 1, quý 1) của TK 4612 và TK 6612 lệch nhau chi tiết theo MLNS
 • Khắc phục: Thực hiện bút toán điều chỉnh mục rút theo mục chi theo 2 cách sau với ngày của chứng từ là ngày của bảng kê được kho bạc đã chấp nhận thanh toán trong quý, tháng trước(tháng 1, quý 1)
 • Cách 1: Vào Nghiệp vụ/Kho bạc/Điều chỉnh kinh phí tự chủ/Điều chỉnh kinh phí rút (tài khoản: 4612, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán)
 • Cách 2: Vào Sổ cái/Chứng từ nghiệp vụ khác: hạch toán Nợ TK 113/Có TK 4612, nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán, tiểu mục tạm ứng thì ghi âm tiền, dòng tiếp theo hạch toán tương tự nhưng tiểu mục chi từ tiền tạm ứng thì ghi dương tiền) (hạch toán vào TK 113 vì đây là TK trung gian không làm
Biểu hiện 2: In báo cáo thông báo "Báo cáo không có số liệu"
 • Nguyên nhân: Trong kỳ in báo cáo không có phát sinh rút tạm ứng
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm: tìm Có TK 461, 462, nghiệp vụ Tạm ứng đã (hoặc Chưa) cấp dự toán. Nếu không có số liệu thì in báo cáo thông báo như trên là đúng. Trường hợp thực tế có số liệu thì người dùng sửa lại nghiệp vụ là Tạm ứng đã(chưa) cấp dự toán.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top