thanh toán tạm ứng

 1. T

  Nghiệp vụ thanh toán tạm ứng

  Nhờ các anh chị hướng dẫn cho em nghiệp vụ thanh toán tạm ứng trong misa trong trường hợp tạm ứng tiểu mục 7799 số tiền 18.000.000 đồng nhưng thanh toán tại các tiểu mục 6652: 6.0000 đồng; tiểu mục 6657: 3.000.000 đồng, tiểu mục 6658: 9.000.000 đồng
 2. L

  Hỏi về thanh toán tạm ứng

  Các bạn trong forum cho mình hỏi với. Mình tạm ứng tháng 6 là 262tr. Giờ mình đã hoàn ứng nhưng trên đối chiếu kho bạc số liệu tạm ứng vẫn còn nguyên là 262tr. Trong khi đó vào phần rút dự toán kho bạc mình chọn thêm mới thì luôn luôn hiện lên hỏi mình chọn cái giấy rút tạm ứng đấy hay không. Có...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu bảng đối chiếu tình hình thanh toán tạm ứng lên (B08-X)

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ (số tạm ứng năm trước chuyển sang) không lấy được số liệu/ Nguyên nhân: Từ phiên bản R37 trở về trước chương trình chưa thiết lập được cách lấy số liệu này căn cứ theo tài khoản nào Cách khắc phục: Sử dụng MISA Bamboo.NET 2012 R38 trở lên. Vào Nghiệp...
 4. TRINH NGUYỄN

  Quy trình hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán?

  Vấn đề: Quy trình hạch toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán? Giải pháp: - Khi nhận được khoản tạm ứng kinh phí từ kho bạc mà chưa được cấp dự toán, hạch toán: Nợ TK111,112,331,.../Có TK336 - Khi chi các khoản tạm ứng chưa cấp dự toán: Nợ TK6612/Có...
 5. TRINH NGUYỄN

  Tại sao khi in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT bị âm cột 1- Tạm ứng phát sinh trong kỳ?

  Vấn đề: Tôi rút tạm ứng đã cấp dự toán 10 triệu ở Quý 1, sang quý 2 mới thực hiện chi 6 triệu và làm thủ tục thanh toán tạm ứng. Tại sao khi in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT tại thời điểm quý 2 lại bị âm số tiền 6 triệu tại cột 1- Tạm ứng phát sinh trong kỳ? Giải pháp: - Cột 1 - tạm ứng phát sinh trong...
 6. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
 7. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
Top