báo cáo không có số liệu

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi in Sổ theo dõi CCDC phần mềm báo " Báo cáo không có số liệu" thì làm thế nào?

  ❖ Nguyên nhân 1: Do chưa khai báo số dư TK 005 Giải pháp 1: Nhập số dư TK 005 . Xem hướng dẫn Tại đây ❖ Nguyên nhân 2: Do chưa xuất kho và ghi tăng CCDC Giải pháp 2: Làm chứng từ xuất kho và ghi tăng CCDC .Xem hướng dẫn Tại đây
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi in Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) phần mềm báo "Báo cáo không có số liệu" thì làm thế nào?

  Biệu hiện: In Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS) báo Báo cáo không có số liệu. Nguyên nhân: Trên chứng từ chưa chọn đúng tài khoản hạch toán và nghiệp vụ. Giải pháp: Mở chứng từ in lỗi, thực hiện Bỏ ghi/ Sửa theo hướng dẫn sau: - Trường hợp 1: Nộp trả tiền tạm ứng hạch toán: Nợ TK 1121/Có...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
Top