f02-3bh

 1. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước KB chưa duyệt?

  Giải pháp: Bước 01: Nếu số dư đang để ở Dư Nợ 6611 Kho bạc chưa duyệt của các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước thì cần chuyển số dư đó về số dư đầu năm của TK 66131 - Chi năm sau. Lúc đó số dư đang nằm ở Dư Có 336 và Dư Nợ 66131 Bước 02: Trong năm khi nào được thanh toán thì hạch...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3bH : Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ lên số liệu sai : có số tiền âm dương Nguyên nhân 1: ( Kỳ in báo cáo thường là tháng 1, quý 1, năm) Do chương trình khi tách dữ liệu liên năm mang theo số dư đầu năm TK nguồn kinh phí và chi hoạt động (ví dụ TK 4611, 6611) có số liệu âm, dương...
Top