số liệu

 1. NQAnh

  Chứng từ tôi hạch toán có chọn tiết, nhưng báo cáo thu/chi lại không hiển thị đúng số liệu theo tiết

  Vấn đề Trên chứng từ hạch toán có chọn đến Tiết nhưng số liệu các chỉ tiêu con (chi tiết theo Tiết) trên báo cáo lên không đúng số liệu Nguyên nhân Trên mẫu dự toán, chỉ tiêu chưa được thiết lập công thức chi tiết đến Tiết, hoặc đã thiết lập rồi nhưng thiết lập không đúng Cách xử lý Bước 1...
 2. NQAnh

  Làm thế nào khi số tiền của một chỉ tiêu con không được cộng lên chỉ tiêu tổng hợp?

  Vấn đề Khi kiểm tra lại số liệu của chỉ tiêu tổng hợp không bằng tổng cộng số liệu trên các chỉ tiêu con. Cách khắc phục Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu thu (Đối với báo cáo thu) Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ...
 3. Tiết Nguyễn

  Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

  Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC...
 4. Tiết Nguyễn

  Báo cáo kiểm kê tài sản cố định không có số liệu

  Khi in Báo cáo kiểm kê không có số liệ là vì đơn vị chưa thực hiện lập chứng từ kiểm kê tài sản Để lập chứng từ kiểm kê, cán bộ QLTS chọn đến chức năng Kiểm kê và thêm mới chứng từ kiểm kê cho các bộ phận, sau đó Cất chứng từ kiểm kê vừa thêm. Có thể kiểm kê cho Tất cả bộ phận hoặc riêng từng...
 5. Trần Mai Nhung

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định. Nguyên...
 6. Trần Mai Nhung

  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu

  Biểu hiện 1 : Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết...
Top