số lượng

 1. Nguyễn Hà Phương

  Làm thế nào thể hiện Số lượng, định mức, đơn giá thực tế trên Bảng kê nội dung thanh toán\tạm ứng?

  Biểu hiện: Khi Bảng kê nội dung thanh toán\Tạm ứng Số lượng, định mức, đơn giá thực tế đang không thể hiện số liệu. Giải pháp: Bạn thao tác theo các bước sau: 1. Nhấn In chọn Bảng kê nội dung thanh toán/Tạm ứng đang sử dụng. 2. Tại giao diện Thông tin bổ sung, chọn Tab 2. Chi tiết số tiền...
 2. Tiết Nguyễn

  Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

  Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC...
 3. Tiết Nguyễn

  Cách khai báo nhiều tài sản giống nhau tiết kiệm thời gian nhất

  Khi đơn vị có 10 tài sản máy tính cùng mua về 1 thời điểm, khi khai báo vào phần mềm QLTS, để giúp việc quản lý được nhanh hơn, cán bộ QLTS có thể thực hiện khai báo chung vào 1 mã như sau: Số lượng: 10 (tổng của 10 tài sản) Nguyên giá: tổng nguyên giá của 10 tài sản Các thông tin còn lại...
 4. Tiết Nguyễn

  Đơn vị có 10 máy tính, khai báo số lượng là 10, muốn thanh lý 2 cái trong 10 cái thì làm thế nào

  Khi đơn vị đã khai báo 1 tài sản chung cho nhiều tài sản nhỏ, với số lượng tổng cộng là 10 cái, sau một thời gian, đơn vị muốn thanh lý 2 trong 10 cái trên, thì cán bộ QLTS thực hiện như sau: Thêm mới chứng từ Đánh giá lại, chọn đến tài sản trên Đánh giá lại thông tin của tài sản: Nguyên...
Top