tài sản

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

  1. Phân hệ kho bạc Hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác trên Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết như: 211, 214, 241,311, 331,333, 441, 466, 914 Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước so với số dư đầu...
 3. Nguyễn Thị Thương MISA

  Báo cáo Danh sách tài sản tại nơi sử dụng, Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bị sai

  Vấn đề: Báo cáo Danh sách tài sản tại nơi sử dụng, Sổ theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng bị sai Giải pháp: Biểu hiện : Một mã Tài sản hiển thị trên 2 phòng ban khác nhau Nguyên nhân: Do tài sản được ghi sổ (ghi sổ vào số dư hoặc ghi tăng) ở phòng ban này nhưng sau đó khi có sự thay đổi...
 4. Tiết Nguyễn

  Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

  Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC...
Top