thanh toán

 1. Lại Thị Cẩm Tiên

  Mua ngoại tệ, mua đô bằng tiền gửi ngân hàng trên MISA SME.NET 2022

  Khi đơn vị doanh nghiệp thực hiện mua hàng của nhà cung cấp nước ngoài và muốn thực hiện thanh toán bằng tiền ngoại tệ sẽ có 1 vài trường hợp thường gặp như sau: - Đơn vị chưa mở tài khoản ngoại tệ - Đơn vị đã có mở tài khoản ngoại tệ Vậy các trường hợp vừa nêu sẽ thực hiện như thế nào trên phần...
 2. L

  Thanh toán chứng từ ghi nợ hàng bán bị trả lại

  Tôi có 1 chứng từ ghi nợ của hàng bán bị trả lại, tôi muốn thanh toán (trả tiền cho khách hàng) chứng từ đó thì thao tác trên Misa Sme 2017 như thế nào?
 3. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

  Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng) Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB. Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán. 1. Hướng dẫn lập bảng kê...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc (MISA Bamboo.NET)

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 6. Lê Văn Cát Tường

  In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

  Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
 7. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  I. Đầu năm: 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử...
 8. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đầu năm đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước...
 9. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Vấn đề: Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi để đảm bảo các khoản đã được Kho bạc duyệt đều được lập bảng kê, thanh toán và lên báo cáo. Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ...
 10. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 11. Vũ Văn Tiến

  Hướng dẫn nhập chứng từ mua hàng bằng tiền tạm ứng nhân viên

  Kế toán muốn nhập chứng từ mua hàng được thanh toán bằng tiền tạm ứng cho nhân viên mua hàng Bước 1: Vào hệ thống\ tuỳ chọn\ tuỳ chọn riêng\ bỏ tick chọn vào ô “ hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ”\Đồng ý Bước 2: Nghiệp vụ\ mua hàng\ mua hàng trong nước nhập kho\ thêm (Lập chứng từ mua hàng...
 12. Nguyễn Thị Thương MISA

  Hướng dẫn hạch toán thuê hoạt động tài sản cố định

  Vấn đề: Hướng dẫn hạch toán thuê hoạt động tài sản cố định Giải pháp: Tình huống: Công ty A thuê hoạt động TSCĐ của công ty B Giá thuê là 20tr/tháng, thuế VAT 10%. Tài sản lúc cho thuê trị giá 2,5 tỷ đồng. thời hạn thuê là 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/4/N. Công ty A thanh toán tiền thuê cho công...
 13. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dư tạm ứng kỳ trước bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc - Cột số dư tạm ứng/ứng trước bị âm S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc - Cột Tạm ứng đã rút âm Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước - Cột số 2 - Số dư đến kỳ báo...
 14. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước KB chưa duyệt?

  Giải pháp: Bước 01: Nếu số dư đang để ở Dư Nợ 6611 Kho bạc chưa duyệt của các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước thì cần chuyển số dư đó về số dư đầu năm của TK 66131 - Chi năm sau. Lúc đó số dư đang nằm ở Dư Có 336 và Dư Nợ 66131 Bước 02: Trong năm khi nào được thanh toán thì hạch...
Top