Hướng dẫn nhập chứng từ mua hàng bằng tiền tạm ứng nhân viên

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
Kế toán muốn nhập chứng từ mua hàng được thanh toán bằng tiền tạm ứng cho nhân viên mua hàng

Bước 1: Vào hệ thống\ tuỳ chọn\ tuỳ chọn riêng\ bỏ tick chọn vào ô “ hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ”\Đồng ý
Bước 2: Nghiệp vụ\ mua hàng\ mua hàng trong nước nhập kho\ thêm (Lập chứng từ mua hàng hóa/dịch vụ)
Lưu ý: Trên chứng từ mua hàng các cột hạch toán như sau:
- Chọn mua hàng là chưa thanh toán
- Chọn nhà cung cấp theo thông tin trên hoá đơn đã khai báo trong danh mục
- Chọn nhân viên mua hàng (phần mềm sẽ căn cứ vào nhân viên mua hàng này để hạch toán thanh toán công nợ 141 đã ứng tiền trước đó)
- Tại tab hàng hoá chọn tài khoản công nợ là 141
upload_2018-7-13_14-51-14.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top