Thanh toán chứng từ ghi nợ hàng bán bị trả lại

Lê Học

Member
Tôi có 1 chứng từ ghi nợ của hàng bán bị trả lại, tôi muốn thanh toán (trả tiền cho khách hàng) chứng từ đó thì thao tác trên Misa Sme 2017 như thế nào?
 
Thưa Quý Khách hàng!
MISA xin phúc đáp vấn đề của Quý Khách hàng như sau:
- Hướng dẫn hoạch toán Hàng bán bị trả lại: Quý Khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu: http://help.misasme2017.misa.vn/tra_lai_hang_ban.htm
- Thanh toán, trả lại tiền cho Khách hàng:
+ TH1: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Trả lại bằng tiền mặt/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 111 ( TT200)
* Nợ 511/Có 111 (TT133)
+ TH2: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Giảm trừ công nợ/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 131 ( TT200)
* Nợ 511/Có 131 (TT133)
Thanh toán: Lập Phiếu chi hoặc Ủy Nhiệm Chi hoạch toán: Nợ 131/Có 111, 112
Trân trọng cảm ơn!
 

Lê Học

Member
Thưa Quý Khách hàng!
MISA xin phúc đáp vấn đề của Quý Khách hàng như sau:
- Hướng dẫn hoạch toán Hàng bán bị trả lại: Quý Khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu: http://help.misasme2017.misa.vn/tra_lai_hang_ban.htm
- Thanh toán, trả lại tiền cho Khách hàng:
+ TH1: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Trả lại bằng tiền mặt/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 111 ( TT200)
* Nợ 511/Có 111 (TT133)
+ TH2: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Giảm trừ công nợ/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 131 ( TT200)
* Nợ 511/Có 131 (TT133)
Thanh toán: Lập Phiếu chi hoặc Ủy Nhiệm Chi hoạch toán: Nợ 131/Có 111, 112
Trân trọng cảm ơn!
Tôi thao tác thanh toán chứng từ hàng bán bị trả lại như hướng dẫn nhưng sao phần mềm không đối trừ chứng từ, và công nợ vẫn còn. Thực hiện đối trừ chứng từ thì những chứng từ bán hàng tôi đã thu sẽ không còn và chứng từ hàng bán bị trả lại vẫn còn.
 

Lê Học

Member
Thưa Quý Khách hàng!
MISA xin phúc đáp vấn đề của Quý Khách hàng như sau:
- Hướng dẫn hoạch toán Hàng bán bị trả lại: Quý Khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu: http://help.misasme2017.misa.vn/tra_lai_hang_ban.htm
- Thanh toán, trả lại tiền cho Khách hàng:
+ TH1: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Trả lại bằng tiền mặt/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 111 ( TT200)
* Nợ 511/Có 111 (TT133)
+ TH2: Thêm mới Chứng từ Hàng bán bị trả lại/ Tick chọn Giảm trừ công nợ/ Hoạch toán:
* Nợ 521/Có 131 ( TT200)
* Nợ 511/Có 131 (TT133)
Thanh toán: Lập Phiếu chi hoặc Ủy Nhiệm Chi hoạch toán: Nợ 131/Có 111, 112
Trân trọng cảm ơn!
ultra hỗ trợ: 13 348 427
pwd: 2968
 

Trần Thị Hoa

Member
Nhân viên MISA
ultra hỗ trợ: 13 348 427
pwd: 2968
Kính thưa: Quý Khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.

MISA xác nhận đã hỗ trợ thành công cho đơn vị qua Ultraview về vấn đề hàng bán trả lại

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng!
 
Sửa lần cuối:
Top