Nguyễn Thị Thương MISA

New Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Hướng dẫn hạch toán thuê hoạt động tài sản cố định
Giải pháp:
Tình huống
:
Công ty A thuê hoạt động TSCĐ của công ty B
Giá thuê là 20tr/tháng, thuế VAT 10%.
Tài sản lúc cho thuê trị giá 2,5 tỷ đồng. thời hạn thuê là 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/4/N.
Công ty A thanh toán tiền thuê cho công ty B 6 tháng 1 lần vào các ngày 1/4 và 1/10 hàng năm.
định khoản các nghiệp vụ lúc thuê, định kỳ trả tiền và lúc kết thúc hợp đồng thuê tại 2 công ty A,B

Trả lời:
Công ty A:

Ngày 1/4:
Nợ TK 142 : 120.000.000
Nợ TK 1331: 12.000.000
Có TK 112: 132.000.000
Hàng tháng phân bổ sổ tiền thuê:
Nợ TK 623,627,641,642: 20.000.000
Có TK 142

Công ty B
Ngày 1/4: nhận tiền cho thuê, đưa vào doanh thu chưa thực hiện
Nợ 112: 132.000.000
Có TK 33311: 12.000.000
Có TK 3387: 120.000.000
Hàng tháng kết chuyển doanh thu
Nợ Tk 3387: 20.000.000
Có TK 5113: 20.000.000
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top