dự toán

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 110 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi in biểu số 110, cột dự toán không lên số liệu. Nguyên nhân: Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343 Cột dự toán trên Biểu số 110 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 109 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi in biểu số 109, cột dự toán không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 109 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 118 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 118, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 118 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 4. NQAnh

  Làm thế nào để khai báo được số dư dự toán còn lại của năm trước được chuyển sang năm nay?

  Vấn đề Đơn vị cần khai báo số dư dự toán năm trước chưa sử dụng hết được phép chuyển sang năm nay Cách xử lý Vào Nghiệp vụ/ Chọn Nhập số dư ban đầu Click chuột vào tài khoản 0081 - Năm trước/ Nhấn Nhập Nhập số tiền trên cột Dư nợ chi tiết theo Nguồn/ Chương/ Khoản...sau đó Nhấn Cất
 5. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 117 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem Biểu số 117, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 117 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều...
 6. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 105 dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi in biểu số 105, cột dự toán không lên số liệu ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 105 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh...
 7. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 08 cột dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện: Khi xem Biểu số 08, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân : Khi nhập dự toán chọn chưa đúng TT344/2016/TT-BTC ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT344/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 08 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh...
 8. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 09 cột dự toán lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 09, cột dự toán không lên số liệu. ❖ Nguyên nhân: Khi nhập dự toán chưa chọn đúng thông tư TT344/2016/TT-BTC. ❖ Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT344/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 09 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 9. Chu Kim Anh

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc 1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
 10. Tiết Nguyễn

  Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01, mẫu số 02 bị sai số liệu

  Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai bút toán Khôi phục, nộp trả Giải pháp: Mở lại chứng từ khôi phục, nộp trả kiểm tra và sửa lại đúng hạch toán: Nợ 1121/ Có 111, nghiệp vụ khôi phục hoặc nộp trả – thực chi, nộp trả -tạm ứng. Nguyên nhân 2: Do chứng từ rút thực chi hạch toán Có 1121 nhưng nghiệp vụ...
 11. Lê Văn Cát Tường

  Chuyển nguồn đã hạch toán

  Biểu hiện: Khách hàng muốn chuyển nguồn đã hạch toán trên các chứng từ phát sinh, dự toán, và số dư Giải pháp: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí: Sau đó, click chọn nguồn cần chuyển và nhấn nút "Chuyển nguồn" trên thanh công cụ Chương trình sẽ xuất hiện bảng "Chuyển nguồn hạch toán"...
 12. Lê Văn Cát Tường

  In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

  Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
 13. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  I. Đầu năm: 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử...
 14. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đầu năm đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước...
 15. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: tạm ứng dự toán cho năm sau

  1.1. Trường hợp 01: Người sử dụng (NSD) muốn số liệu phát sinh này hiển thị cụ thể trên TK 008 dự toán chi hoạt động và trên bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) tại năm được tạm ứng dự toán. Bước 01: Người sử dụng (NSD) tách tiết khoản của TK 0081 - Dự toán chi...
 16. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 17. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dự toán còn lại bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT Cột số 11 - Dự toán còn lại âm Sổ theo dõi dự toán – phần II (S41-H) Nguyên nhân Cách lấy số liệu trên các cột này = Tổng dự toán được sử dụng - Số dự toán rút trong kỳ Do vậy, số liệu cột này bị âm khi Nhóm...
 18. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí tự chủ

  Giải pháp: Nguyên tắc điều chỉnh chung: Kinh phí được giao được phân bổ vào nhóm mục chi khác của mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi cho phù hợp; được...
 19. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán

  Giải pháp: Nghiệp vụ 1 : Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10% Hướng dẫn : Bước 1: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc: Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương...
Top