Khi xem Biểu số 109 dự toán không lên số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khi in biểu số 109, cột dự toán không lên số liệu.

upload_2020-10-2_8-22-33.png


Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC

Giải pháp
: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC

Cột dự toán trên Biểu số 109 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn kiểm tra lần lượt như sau:

- Đối với dự toán đầu năm:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu đầu năm theo NDKT

2. Nhấn Nhập dự toán, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC) => Đồng ý

upload_2020-10-19_9-24-58.png


- Đối với dự toán bổ sung:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Bổ sung dự toán thu theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-25-5.png


- Đối với điều chỉnh dự toán:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán thu theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-25-13.png
 
Sửa lần cuối:
Top