Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01, mẫu số 02 bị sai số liệu

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Nguyên nhân 1: Do hạch toán sai bút toán Khôi phục, nộp trả
Giải pháp: Mở lại chứng từ khôi phục, nộp trả kiểm tra và sửa lại đúng hạch toán: Nợ 1121/ Có 111, nghiệp vụ khôi phục hoặc nộp trả – thực chi, nộp trả -tạm ứng.

Nguyên nhân 2: Do chứng từ rút thực chi hạch toán Có 1121 nhưng nghiệp vụ để là Không chọn, phần mềm không sinh được hạch toán Có 008
Giải pháp:
+ Vào Nghiệp vụ/ Tìm kiếm, Tại khung chọn điều kiện tìm kiếm lọc ô Tìm theo: Tài khoản có, Phép toán: Bắt đầu bằng, Giá trị: 1121, nhấn cập nhật.
+ Tiếp tục chọn ô Tìm theo: Nghiệp vụ, Phép toán: Bằng, Giá trị: Không chọn, nhấn Thêm, nhấn Tìm
Nếu có phát sinh chứng từ hạch toán Có 1121, nghiệp vụ không chọn thì phần mềm sẽ hiển thị chi tiết ở phía dưới. Quý khách tích 2 lần chuột trái vào dòng chứng từ và sửa lại nghiệp vụ đúng là Thực chi để phần mềm sinh được chứng từ ghi đồng thời Có 008

Nguyên nhân 3: Do chứng từ nhận dự toán có tích phân bổ theo tháng hoặc quý nên số liệu dự toán giao trong kỳ không lên đúng như chứng từ đã nhập
Giải pháp: Vào phân hệ Dự toán Ngân sách/ Nhận dự toán, mở lại các chứng từ nhận dự toán, Kiểm tra xem có tích phân bổ hay không, sửa lại theo đúng thực tế của đơn vị.

Chi tiết cách kiểm Báo cáo đối chiếu với Kho bạc quý khách có thể tham khảo thêm theo tài liệu hướng dẫn Tại đây .
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top