Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02- 1H) sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau (Thực tế đơn vị nói đã chi hết)
Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm
Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem khách hàng đã hạch toán đủ số chi chưa?
  • Nếu chưa nhập đủ thì hướng dẫn và giải thích đơn vị nhập đủ số liệu đã chi vào phần mềm
  • Nếu đã nhập đủ số chi vào tài khoản 6612 thì kiểm tra xem đơn vị đã lập bảng kê và thanh toán theo đúng số đã chi đó chưa. Nếu chưa lập bảng kê và thanh toán thì phải thực hiện lập bảng kê và thanh toán toàn bộ số chi đó
Gợi ý cách kiểm tra số liệu: Hạn chế lại dần khoảng thời gian để kiểm tra. VD: Báo cáo năm sai, thì cần xem từng quý, xem sai ở quý nào? Sau khi tìm được Quý sai, thì xem theo từng tháng xem sai ở tháng nào? Sau khi tìm ra tháng sai thì có thể xem theo từng khoảng ngày,...
Biểu hiện 2: Phần kinh phí dự án không hiển thị số liệu mặc dù đã hạch toán vào TK 6612, 4612?
Nguyên nhân: Có thể do Nguồn kinh phí hạch toán liên quan đang nằm ngoài hệ thống nguồn mặc định của chương trình
Cách kiểm tra: Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: kiểm tra mã nguồn xem có thuộc mã nguồn từ 1 đến 6 không? Nếu có mã nguồn bắt đầu từ 7 trở đi là do người dùng thêm nguồn mới nằm ngoài hệ thống nguồn mặc định
Khắc phục:
- Bước 1: Khai báo lại nguồn: Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: chọn đúng nguồn cha liên quan, tạo thêm nguồn mới tương đương.
Ví dụ: Nguồn không lên báo cáo là nguồn ABC, số liệu hiển thị lên báo cáo tổng hợp phần I cần lấy vào cột Ghi thu ghi chi=> CHọn nguồn cha có mã nguồn 4 để mở nguồn con
- Bước 2: Chuyển nguồn
Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: bấm chuột phải vào nguồn bất kỳ/chuyển nguồn: Tích vào nguồn cần chuyển (nguồn khai báo sai mã nguồn) và chọn nguồn cần chuyển đến (nguồn vừa khai báo lại ở bước 1) + Tích nút Xóa nguồn sau khi chuyển=> Thực hiện=> Vào Tiện ích/Bảo trì dữ liệu
Biểu hiện 3: Số liệu kinh phí thực nhận lên đủ nhưng kinh phí đề nghị quyết toán lên thiếu, số tiền thiếu hiển thị ở chỉ tiêu kinh phí kỳ trước chuyển sang với số tiền âm?
Nguyên nhân: Có chứng từ chi Nợ TK 6612 hạch toán nhầm vào Nợ TK 6611(bằng đúng số tiền thiếu)
Khắc phục: Vào Tìm kiếm: tìm Nợ TK 6611 và sửa lại thành Nợ TK 6612
Biểu hiện 4: Số liệu các chỉ tiêu đều đúng tuy nhiên chỉ tiêu dòng 5 Lũy kế từ đầu năm bị hiển thị số tiền âm?
Nguyên nhân:
Số dư đầu năm của dữ liệu đang để trên TK 4612, 6612
Khắc phục:
1. Vào Tệp/thông tin dữ liệu: kiểm tra dữ liệu có phải là liên năm không?
- Nếu là liên năm: Thực hiện lập bút toán Kết chuyển cuối năm
- Dữ liệu 1 năm: Kiểm tra nếu số dư đang để ở 4612, 6612 thì xóa đi hoặc sao chép về 4611, 6611
Lưu ý: Nhiều khi quan sát bằng mắt thì không thấy có số dư trên tk 4612, 6612 do có số âm dương +- bằng 0 nên cần tích chuột vào từng tk 46121, 46122 và quan sát phần chi tiết xem có số liệu hay không, nếu có thì xóa đi
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top