b02- 1h

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02- 1H) sai số liệu

    Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau (Thực tế đơn vị nói đã chi hết) Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem...
Top