kinh phí

 1. TRINH NGUYỄN

  Số kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm trên các báo cáo Kho bạc

  Biểu hiện F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động - Cột số 9 - Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Số kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm S43-H: Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem đơn vị đã hạch toán đủ số chi...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện 1: B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng không thể hiện được các phát sinh liên quan đến tài khoản 631 Nguyên nhân: Do đơn vị đang sử dụng đặc thù là đơn vị HCSN thông thường nên báo cáo không lên được thông tin này Cách khắc...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai, đầu quý 2 không bằng cuối quý 1, số tiền hiển thị là số tiền dương Nguyên nhân : Trong quý 1 có phát sinh chứng từ Có TK 6612, nghiệp vụ để là không chọn hoặc thực chi Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 6612, Nếu có phát sinh Có TK6612 thì...
 5. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02- 1H) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau (Thực tế đơn vị nói đã chi hết) Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem...
Top