bảng đối chiếu

 1. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc (MISA Bamboo.NET)

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước: Mẫu số 02-SDPK/ĐVDT sai số

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Số liệu cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ bị âm Giải pháp: Do cách lấy số liệu của cột này theo thông tư 61/2014/TT-BTC bằng số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, Do vậy, số liệu bị âm khi trong kỳ số tạm ứng phát sinh nhỏ hơn số thanh toán trong kỳ, thường là...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách...
Top