còn lại

 1. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dự toán còn lại bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT Cột số 11 - Dự toán còn lại âm Sổ theo dõi dự toán – phần II (S41-H) Nguyên nhân Cách lấy số liệu trên các cột này = Tổng dự toán được sử dụng - Số dự toán rút trong kỳ Do vậy, số liệu cột này bị âm khi Nhóm...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách...
 4. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái, chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214). Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Biểu hiện 1. Cột Nguyên giá...
Top