Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính đối với TT133) Chọn kỳ cần in. Nhấn Đồng ý. Trên thanh công cụ chọn Kiểm tra không cân. Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem Hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân
Nguyên nhân 1: Số dư ban đầu của TK nhập chưa cân
 • Nguyên nhân: Có thể do trong quá trình nhập số dư đầu kỳ bị sai chỉ tiêu nào đó ở phần Tài sản hoặc Nguồn vốn hoặc do thời điểm chuyển số dư từ năm trước sang năm sau chưa hoàn thiện báo cáo dẫn đến số liệu đầu kỳ phần Tài sản và nguồn vốn lệch nhau.
 • Hướng dẫn xử lý: Đối chiếu với Bảng Cân đối TK năm ngoái để nhập đúng số dư các tài khoản
Nguyên nhân 2: Các TK doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ
 • Các TK doanh thu, chi phí còn số dư đầu kỳ: Để xóa số dư các TK Doanhthu, chi phí vào Nghiệp vụ \ Nhập số dư ban đầu. Tìm các TK còn số dư đầu kỳ. Chọn vào Xóa trên thanh cụ để xóa số dư.
 • Các TK doanh thu, chi phí cuối kỳ vẫn còn số dư:
  • Nguyên nhân: Có thể do người sử dụng chưa kết chuyển lãi lỗ hoặc đã kết chuyển lãi, lỗ nhưng có thểm, sửa các chứng từ có liên quan đến doanh thu, chi phí nhưng chưa kết chuyển lại.
  • Hướng dẫn xử lý:
   • Nếu chưa thực hiện kết chuyển lãi lỗ, vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Chọn ngày kết chuyển là ngày cuối kỳ. Cất
   • Nếu đã có chứng từ kết chuyển lãi, lỗ. Xóa chứng từ kết chuyển cũ đi sau đó vào vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Chọn ngày kết chuyển là ngày cuối kỳ. Cất
Nguyên nhân 3: Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu
Hướng dẫn xử lý: Kiểm tra và thiết lập lại công thức cho các chỉ tiêu, loại bỏ công thức thiết lập bị trùng bằng cách vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Bảng cân đối kế toán(Báo cáo tình hình tài chính).
Nguyên nhân 4: Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với Số dư tài khoản
 • Nguyên nhân : Có do tạo thêm tiết khoản ngoài tài khoản của tiết khoản theo quy định. VD: Như theo TT200 người sử dụng tạo thêm tiết khoản của TK 138, 136 là : TK 1382, 1384, 1383.. thông tư 133 người sử dụng tạo thêm tài khoản 136, 336, 138... => Những tài khoản tạo thêm chưa được thiết lập lấy số liệu trên báo cáo => báo cáo không có số liệu
 • Hướng dẫn xử lý : Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Bảng cân đối kế toán(Báo cáo tình hình tài chính).
Cách 2:
Bước 1:
Lấy Tổng tài sản - Tổng nguồn vốn sẽ = Một số số nào đó
Bước 2: In bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc cuối cùng, kiểm tra xem số tiền ở bước 1 có bằng với TK nào không. Nếu bằng số tiền với tài khoản nào thì vào phần Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Báo cáo bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính)\ thiết lập bổ sung công thức.

Cách 3: Nếu không tìm thấy số tiền bị lệch ở tài khoản nào theo cách 1 thì làm cách 2 như sau
Bước 1: Kiểm tra từng chỉ tiêu 1 trên bảng cân đối kế toán xem có chỉ tiêu nào sai. Đề biết chỉ tiêu được thiết lập như thế nào thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối tài khoản
Bước 2: Sau khi biết chỉ tiêu bị sai rồi thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính)
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top