kế toán

 1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn các thao tác, kiểm tra, đối chiếu BCTC khi quyết toán cuối năm tại doanh nghiệp

  I. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác cần làm trên MISA SME.NET 2015 vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) Hướng dẫn việc kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo quyết toán cuối năm. II. Các bước cần thực hiện để lập báo cáo quyết toán năm Bước 1: Thực hiện ghi sổ tất cả các chứng từ chưa...
 2. Lê Thanh Hiền

  Không tìm thấy Đơn đặt hàng được chuyển từ ứng dụng Bán hàng sang ứng dụng Kế toán

  Mô tả nghiệp vụ: Tại đơn vị có cả nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán tham gia vào phần mềm AMIS.VN Khi nhận được thông tin đặt hàng của khách hàng thì nhân viên kinh doanh sẽ khai báo trên ứng dụng Bán hàng và nhân viên kinh doanh muốn chuyển Đơn đặt hàng này sang bên Kế toán để Kế toán...
 3. Trần Mai Nhung

  Bảng Cân đối kế toán lên sai số liệu

  Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\ Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính đối với TT133) Chọn kỳ cần in. Nhấn Đồng ý. Trên thanh công cụ chọn Kiểm tra không cân. Sau đó kiểm tra chi tiết từng nguyên nhân không cân và xem Hướng dẫn xử lý của phần mềm ở từng nguyên nhân Nguyên...
Top